مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای اسکلت هسته مرکزی و دیوارهای پیرامونی وبرجک... 1398/11/28 1398/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پل گرگر و راههای ارتباطی ( احداث باند دوم ملاثانی... 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حمل و نصب و راه اندازی یک ایستگاه تی بی اس و گازر... 1398/11/28 1398/12/03
۱۱. مجموعه تجاری مسکونی - کاربری مختلط تجاری مسکونی- ناخالص زیربنا ۵۲۹۷.۲۲ مترمربع- روش اجرا: مشارکت... 1398/11/28 رجوع به آگهی
جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی کاربری مسکونی به مساحت عرصه 3039/3 - زیربنای کل 20389 متر... 1398/11/28 1398/12/07
بارگیری و حمل مواد اولیه مورد نیاز بخش آگلو مراسیون-خرید یک مجموعه تجهیزات کنترل سرج (ضربه قوچ)-خرید... 1398/11/28 رجوع به آگهی
ساخت و بهره برداری از بیمارستان 1398/11/28 رجوع به آگهی
بهره گیری حداکثری از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور جهت اجرای طرح «عملیات اجرایی احدا... 1398/11/28 رجوع به آگهی
احداث کانال کمکی 1398/11/28 رجوع به آگهی
بازیافت سرد آسفالت معابر اصلی در سطح شهر 1398/11/28 1398/12/06
صفحه 4 از 5476