مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای محور شامل اجرای 96178 متر شبکه پلی اتیلن 120 متر شبکه فل... 1398/06/24 1398/07/02
مشارکت در بازسازی و تجهیز و توسعه سینما - مشارکت در بازسازی تجهیز و توسعه دو باب مغازه 1398/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی مسکونی شهرضا-3 1398/06/24 1398/07/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی مسکونی صفائیه مبارکه 1398/06/24 1398/07/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی مسکونی اردستان 1398/06/24 1398/07/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی مسکونی 1398/06/24 1398/07/04
اجرای آسفالت و کانیو کوچه ها-اجرای کانال دفع آب های سطحی 1398/06/24 1398/06/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی مسکونی زواره 1398/06/24 1398/07/04
مشارکت در بازسازی و تجهیز و توسعه سینما - مشارکت در بازسازی و تجهیز و توسعه یک باب کافه سینما روباز... 1398/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی تجاری- مسکونی 1398/06/24 1398/07/04
صفحه 6 از 4905