مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 4 دستگاه سیستم هوا ساز و هوارسان 1398/10/19 رجوع به آگهی
Operation of AC Plant at Engineering Hall-III of RDTG 1398/10/19 رجوع به آگهی
A.R & M.O Central AC Plants Package Unit Constant Temp , Cold Room , Refigrator , Water Cooler At II... 1398/10/19 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه بگ فیلتر 1398/10/18 رجوع به آگهی
خرید 4 دستگاه بلوئر 1398/10/18 رجوع به آگهی
Supply Pre-fuel filter , Fuel filter , Oil filter , Air filter , Fan belt , Lube Oil , Coolant 1398/10/18 رجوع به آگهی
خرید هواساز و ایرواشر 1398/10/18 رجوع به آگهی
Purchase spare parts for cooling fan, blowers, diaphragm pump and chemical pumps 1398/10/17 رجوع به آگهی
comprehensive maintenance of various types of air conditioners, water coolers, water dispensers, wat... 1398/10/17 رجوع به آگهی
خرید - شیر تخلیه هوا به قطر 100 میلی متر - دریچه تخلیه آب به قطر 100 میلی متر - شیر کلوپ به قطر 30... 1398/10/17 1398/10/19
صفحه 4 از 548