مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جوشکاری محور 1397/11/27 1397/12/02
جوشکاری طویل بلاک 1397/11/25 1397/12/02
جوشکاری پلاکها و... 1397/11/25 رجوع به آگهی
جوشکاری طویل بلاک 1397/11/24 1397/12/02
جوشکاری پلاکها-و .... 1397/11/24 رجوع به آگهی
تامین بخشی از خدمات تخصصی جوشکاری و سازندگی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری خشکی 1397/11/18 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره های دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع و تامین و نصب تجهیز... 1397/11/16 1397/11/23
تامین و نصب تجهیزات مخابراتی، عملیات ساختمانی و خط ارتباطی پست 63 کیلوولت سیار GIS ـ اجرای عملیات جو... 1397/11/15 1397/11/23
خرید اسکلت فلزی مورد نیاز (شامل : تهیه مصالح، برشکاری، جوشکاری، زنگ زدایی، بارگیری، حمل و تخلیه در... 1397/11/15 1397/11/18
تامین و نصب تجهیزات مخابراتی، عملیات ساختمانی و خط ارتباطی پست 63 کیلوولت سیار GIS ـ اجرای عملیات جو... 1397/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 167