مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری-حمل قیر مذاب 1397/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری صدور بارنامه ترابری برای نفتکشهای حامل فرآورده های نفتی 1397/10/22 رجوع به آگهی
PROVISION OF SERVICES ON LOGISTICS, CARRIAGE OF CARGOES AND CARGO AGENCY SERVICES 1397/10/19 1397/11/01
واگذاری حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی محصولات صادراتی و حمل محصولات 1397/10/19 1397/10/23
انجام خدمات حمل فرآورده های نفتی به جایگاه سوخت 1397/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی محصولات صادراتی و حمل محصولات به انبارهای خارج مجتمع و انبار... 1397/10/17 1397/10/23
امور مربوط به حمل و جابجایی مواد گل، لوله های جداری و لوازم حفاری جهت پشتیبانی دکل های حفاری 1397/10/16 رجوع به آگهی
حمل فرآورده های نفتی 1397/10/15 1397/10/23
واگذاری امور مربوط به حمل و جابجایی مواد گل، لوله های جداری و لوازم حفاری جهت پشتیبانی دکل های حفاری 1397/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و جابجایی مواد گل، لوله های جداری و لوازم حفاری جهت پشتیبانی دکل های حفاری 1397/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 235