مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات تاسیسات دادگستری 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تاسیسات دادگستری 1400/01/31
مناقصه خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی -جیب بوم آتش نشانی 1400/01/31
مناقصه تامین یک دستگاه آسانسور 1400/01/26
مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری آسانسور، تاسیسات، سیستم های ارتباطی و پاسخگویی به تماس های تلفنی 1400/01/23 1400/01/29
مناقصه خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی 1400/01/23 1400/01/31
مناقصه خرید، حمل، نصب و را اندازی سه دستگاه آسانسور 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری آسانسور، تأسیسات، سیستم‌های ارتباطی و پاسخگویی به تماس‌های تلفنی 1400/01/29
مناقصه مربوط به سرویس و نگهداری و راهبری آسانسورهای نفربر ساختمانهای اداری 4و 5 طبقه 1400/01/22 1400/01/30
مناقصه خرید، حمل و نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه سرویس و نگهداری راهبری آسانسورهای نفر بر 1400/01/22 1400/01/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، خرید، بسته بندی و حمل و نصب سیستم بالابر از نوع روف کار 1400/01/23
مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری آسانسورهای نفربر ساختمانهای اداری 1400/01/21 1400/01/30
مناقصه طراحی، خرید، بسته بندی و حمل و نصب (با انجام عملیات زیرسازی) سیستم بالابر( کلایمر) از نوع روف کار مورد نیاز نمای بلوک E پروژه باغ موزه 1400/01/21 1400/01/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور مسافر بر 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی خرید پله متحرک بارگیری 1400/01/25
مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری آسانسورهای نفربر ساختمانهای اداری 1400/01/18 1400/01/30
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور 1400/01/16 1400/01/22
مناقصه خرید لوازم و تجهیزات 16 دستگاه آسانسور 19 طبقه 1400/01/16 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی آماده سازی محل نصب دو دستگاه آسانسور ایستگاه قزوین 1400/01/23
صفحه 1 از 441