مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری ساخت و نصب اتاق یخچالی کامیونی 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی صندوق های اجاره ای شعبه 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد تقریبی ۲۰۸۰ عدد صندوق های اجاره ای الکترونیکی (تولید داخل) 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه رمز مغناطیسی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تعداد تقریبی 2080 عدد صندوق های اجاره ای الکترونیکی(تولید داخل) 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی- 33 ردیف انوار نقاله کارخانه گندله - 50 تن پودر فلوکولانت- خدمات خودرویی ... 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی- 33 ردیف انوار نقاله کارخانه گندله - 50 تن پودر فلوکولانت- خدمات خودرویی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه رمز مغناطیسی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی درب ضد حریق 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه رمز مغناطیسی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه رمز مغناطیسی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یکدستگاه آشغالگیر مکانیکی و یکدستگاه کانوایر تصفیه خانه فاضلاب شهر - خرید 33 ردیف انواع نوار نقاله کارخانه گندله سازی - خرید 50 تن پودر فلوکولانت و ... 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یکدستگاه آشغالگیر مکانیکی و یکدستگاه کانوایر تصفیه خانه فاضلاب شهر - خرید 33 ردیف انواع نوار نقاله کارخانه گندله سازی و .... 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت و نصب قفسه انبارش 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی صندوق امانات 1400/07/20 1400/07/22
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی صندوق امانی 1400/07/18 1400/07/22
مناقصه واگذاری خرید و نصب درب های ضد حریق و انفجار ایستگاه های برق IRCA 1400/07/11 1400/07/17
مناقصه واگذاری خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 13.156 عدد صندوق اجاره ای 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید و نصب درب های ضد حریق و انفجار ایستگاه های برق IRCA 1400/07/10 1400/07/17
مناقصه خرید و نصب دربهای ضد حریق و انفجار ایستگاههای برق IRCA 1400/07/08 1400/07/17
صفحه 1 از 35