مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دریچه کامپوزیت و قاب چدن 1400/01/25 1400/01/25
مناقصه خرید دریچه کامپوزیت وقاب چدن 1400/01/21 1400/01/29
مناقصه خرید دریچه کامپوزیت وقاب چدن 1400/01/21 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ده دستگاه دریچه قطع و وصل جریان، دو دستگاه سرریز قابل تنظیم، یک دستگاه اسکروکانوایر، سه 1400/01/21
مناقصه خرید دریچه قطع و وصل جریان و سرریز قابل تنظیم و اسکرو کانوایر و واگن حمل زباله و پل لجنروب - کفابروب طرح تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب - آشغالگیر مکانیکی دهانه درشت میله ای و آشغالگیر مکانیکی... 1400/01/17 1400/01/21
مناقصه خرید 10 دستگاه دریچه قطع و وصل جریان و خرید دو دستگاه سرریز قابل تنظیم و خرید یکدستگاه اسکرو کانوایر و خرید سه دستگاه واگن حمل زباله و خرید یک دستگاه پل لجنروب - کفابروب طرح تصفیه مقدماتی تصفیه... 1400/01/16 1400/01/21
مناقصه اجرای خطوط آبرسانی از مخزن - اجرای خط انتقال - لوله گذاری آب و احداث حوضچه درخواست های مردمی - برق رسانی به ایستگاه پمپاژ چاهها - حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری چاه 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل 2000 عدد دریچه چدنی گرد فاضلابی 1399/12/24 1399/12/27
مناقصه خرید لوله های کاروگیت دو جداره مورد نیاز جهت پروژه اجرای فاضلاب 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید محفظه 1/2 pp - محفظه کنتور با درب چدنی - محفظه کنتور بادرب pp 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و تحویل2000 عدد دریچه چدنی گرد فاضلابی 1399/12/27
مناقصه خرید و تحویل 2000 عدد دریچه چدنی گرد فاضلابی 1399/12/20 1399/12/27
مناقصه همسان سازی درب منهول های فاضلاب سطح معابر، 1399/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه ANDERSON GREEN WOOD MANI FOLD 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بازرسی و کنترل کیفیت در حین یا پس از ساخت کالا و تجهیزات و صدور گواهینامه های مربوطه 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، اصلاح، بازسازی و راه اندازی خط BIOGAS واحد تصفیه خانه 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث و مرمت دیوار حائل - عملیات نگهداشت پیاده رو و انهار - عملیات تکمیلی پیاده رو بتنی و مسیر دوچرخه - عملیات احداث، توسعه و نگهداشت پیاده رو و انهار - عملیات تراش و روکش مکانیزه معا... 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ده دستگاه دریچه قطع و وصل جریان، دو دستگاه سرریز قابل خرید یک دستگاه اسکروکانوایر، سه دستگاه واگن حمل زباله و یک دستگاه پل 1399/12/11
مناقصه طراحی، اصلاح، بازسازی و راه اندازی خط BIOGAS واحد تصفیه خانه مجتمع 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و بازسازی تاسیسات آب شرب روستاها ـ نصب انشعاب آب و خدمات نصب ـ اجرای خطوط آبرسانی از مخزن ـ اجرای خط انتقال ـ برق رسانی به ایستگاه پمپاژ چاه ها ـ برق رسانی به 4... 1399/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 62