مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 4000 سری صندلی بازودار امتحانی با سبد 1398/12/04 1398/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب( 300 کمد آ... 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس 1398/12/04 1398/12/08
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس (5 سری مجموعه تجهیزات کارگاهی برق ساختمان و 3 سری م... 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب (3 سری مجم... 1398/12/04 1398/12/08
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس ( 3 سری مجموعه تجهیزات کارگاهی گازرسانی و 3 سری مجم... 1398/12/04 1398/12/08
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان ( 1000 مبل اداری و 1000 صندلی گردان ) 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب طرح استانی... 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب( 10000 صند... 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب( 5000 میز... 1398/12/04 1398/12/08
صفحه 1 از 273