مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کولر آبی برای مدارس - خرید میز و صندلی دانش آموزی - خرید صندلی امتحانی ، میز معلم و تخته وایت ب... 1399/05/14 1399/05/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید صندلی امتحانی،میز معلم و تخته وایت برد برای مدارس استان فارس 1399/05/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای «خرید و نصب تجهیزات ثابت آزمایشگاهی گروه برق و کا... 1399/05/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای «خرید و نصب تجهیزات ثابت آزمایشگاهی گروه عمران و... 1399/05/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کارگاهی 1399/05/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید بخشی از تجهیزات هنرستانهای کرمان 1399/05/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید بخشی از تجهیزات مدارس استان کرمان 1399/05/11
خرید تجهیزات آموزشی و کارگاهی 1399/05/08 1399/05/11
خرید تجهیزات اموزشی و کارگاهی 1399/05/07 1399/05/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی ( میزوصندلی ابتدایی دوره اول... 1399/05/09
صفحه 1 از 300