مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه خرید استاب شفت های مولد آلستوم G13نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/01/31
مناقصه واگذاری تعمیرات دوره ای اورهال توربین و ژنراتور واحد بخار S5 نیروگاه 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه تعمیرات دوره ای (اورهال)توربین و ژنراتور واحد (S5)نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه واگذاری خریددستگاه دیزل ژنراتور 1400/01/23 1400/01/30
مناقصه خرید برق مولدهای دیزلی و توربین گازی و توربین بادی 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور برای تصفیه خانه فاضلاب رشت 1400/01/30
مناقصه واگذاری خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور۵۰۰kw برای تصفیه خانه فاضلاب مسکن 1400/01/21 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 250کاوا 1400/01/21
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژانراتور ۲۵۰ کاوا جهت بیمارستان 1400/01/18 1400/01/21
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت kva 300 1400/01/18 1400/01/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل و تخلیه دیزل ژنراتور با قدرت kva 300 1400/01/23
مناقصه واگذاری خرید، بارگیری، حمل و تخلیه دیزل ژنراتور با قدرت 300kva 1400/01/17 1400/01/23
مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان های پلیس راه، بهره برداری راهدارخانه و دیزل عوارضی 1400/01/17 1400/01/24
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400/01/16 1400/01/18
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400/01/16 1400/01/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات الکتریکی ژنراتور مولد آلستوم G13 1400/01/22
مناقصه خرید قطعات برقی PARTS FOR AEG GENERATOR 1400/01/10 رجوع به آگهی
مناقصه Generator Engine Overhauling 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی مربوطه دفتر مرکزی سازمان 1400/01/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 406