مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و تامین کفشک ترمز کامپوزیت نوع K - کفش ترمز چدنی بزرگ 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه خرید و تامین ۱۴۷۱۳ قالب کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید و تامین 14713 قالب کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 24000 قالب کفش ترمز چدنی بزرگ 1400/01/29
مناقصه خرید کانکس داول جهت حفاری 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خرید قطعات اتصالی و پیچ و مهره و واشر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 120000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/28
مناقصه خرید تعداد ۱۲۰,۰۰۰ عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه خرید لوازم یدکی سیستم های توزین دینامیک و استاتیک 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام امور ریلی در محوطه شانتینگ یارد 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه واگذاری راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری، ویژه و سالیانه تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های دو طبقه اتوبوسی 108 نفره و واگن های دانمارکی اتوبوسی 64 نفره 1400/01/21 1400/01/30
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تهیه و حمل کلیه تجهیزات مورد نیاز پوشش سازه غشایی و نصب و اجرای کامل آن در ایستگاه قطار برقی 1400/01/21 1400/01/29
مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاه و پله فرار مابین ایستگاه ها 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام امور ریلی در محوطه شانتینگ یارد 1400/01/25
مناقصه واگذاری عملیات آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی پروژه احداث بوستان بزرگ 1400/01/19 1400/01/22
مناقصه خرید ۱۱۵۰۰ قالب کفشک ترمز چدنی p10 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه میدان کهن 1400/01/25
مناقصه خرید 17000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت نوع k 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاه و پله فرار مابین ایستگاه ها 1400/01/19 1400/01/25
مناقصه واگذاری انجام امور ریلی 1400/01/19 1400/01/25
صفحه 1 از 531