مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای روسازی و تأمین بخشی از مصالح محور راه آهن 1398/08/18 1398/08/22
اجرای روسازی و تامین مصالح بخشی از محور راه آهن 1398/08/18 1398/08/22
تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی27 ایستگاه- مرکز ctc ، atc و بلاکهای میانی 1398/08/18 1398/08/19
تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی27 ایستگاه- مرکز ctc ، atc و بلاکهای میانی 1398/08/16 1398/08/19
تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی27 ایستگاه- مرکز ctc ، Atcوبلاکهای میانی 1398/08/14 1398/08/19
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات محورهای سه گانه 1398/08/13 1398/08/16
بازسازی سکوی ورودی ایستگاه راه آهن 1398/08/13 1398/08/16
فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی سکوی ورودی ایستگاه راه آهن اهواز 1398/08/13 1398/08/16
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه راهبند علائمی در تقاطع های هم سطح 1398/08/13 1398/08/20
خرید 300،000 مترمکعب بالاست 1398/08/13 1398/08/18
صفحه 1 از 810