مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور کارفرما به روش کیفیت و قیمت QCBS در پایانه جنوبی خط سه متروی 1399/04/30 1399/05/05
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور کارفرما به روش کیفیت و قیمت QCBS در پایانه جنوبی خط سه متروی 1399/04/30 1399/05/05
خريد خدمات مشاور مطالعات بهينه سازي و يكپارچه‌سازي پايانه هاي مترو 1399/05/07
خرید 7300 اصله تراورس 1399/04/29 1399/05/11
خرید خدمات مشاوره مطالعات ژئوفیزیک باقیمانده مسیر و ایستگاه های خط سه قطار شهری 1399/04/29 1399/05/04
خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات بهینه سازی و یکپارچه سازی پایانه های متروی تهران به روش کیفیت (QB... 1399/04/29 1399/05/07
واگذاری اجرای عملیات سبدبافی سگمنت تونل حد فاصل ایستگاه ها 1399/04/28 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات پست RIC, TPS, BSS و جریان سرگردان ایستگاه های پروژه خط ۲ قطار شهری 1399/04/28 1399/04/31
خرید خدمات مشاوره مطالعات ژئوفیزیک باقیمانده مسیر و ایستگاه ها 1399/04/28 1399/05/04
Supply Truss bar hanger pin cotter , Window Glass 1399/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 940