مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات بازرسی خطوط حمل و نقلی 1399/06/12 1399/06/19
انجام خدمات پیمان و رسیدگی، کنترل پروژه ، مدیریت و نظارت پروژه های افزایش ظرفیت و قطارهای حومه ای و... 1399/06/18
انجام خدمات پیمان و رسیدگی، کنترل پروژه، مدیریت و نظارت پروژه های افزایش ظرفیت و قطارهای حومه ای و ر... 1399/06/12 1399/06/18
تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ارتباطی ادارات کل مناطق راه آهن 1399/06/12 1399/06/20
احداث پل رودخانه-احداث پل راه آهن 1399/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری برونسپاری ها شامل : انجام عملیات اجرای ابنیه ایستگاه های مسافری - انجام عملیات خاک برداری، ب... 1399/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی و ترمیم پل شهید جوادی خط فرعی راه آهن شهرک صنعتی اشراق 1399/06/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای پل بتنی و دیوار سنگی روستای چالیان خوی 1399/06/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای پل بتنی و دیوار سنگی روستای چالیان خوی 1399/06/15
خدمات نگهداری و تعمیرات ابنیه ایستگاه ها و ساختمان های مسیر - جمع آوری سوانح و مقابله با بحران به پا... 1399/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 953