مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد80 عدد هوک قلاب زنجیری و 35 عدد زنجیر قلاب کامل 1399/04/16 1399/04/26
طراحی و ساخت 6 عدد امپدانس باند سیگنالیست برای پست های ترکشن خط یک شرکت 1399/04/16 1399/04/31
خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و ابنیه فنی مسیرخط یک و دو شرکت بهره برداری قطار شهری 1399/04/16 1399/04/18
خرید، حمل و نصب چهار مدل لامپ LED برای چراغ های علائم کلیه ایستگاه های شبکه راه آهن 1399/04/15 1399/04/22
نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات ایستگاهها 1399/04/15 1399/04/21
عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی راه آهن 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی راه آهن 1399/04/15 1399/04/21
اجرای عملیات اجرای عملیات جوشکاری درزریل UIC60 به روش شیار باریک در محور راه آهن 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات جوشکاری درز ریل uic60 به روش ترمیت در محور راه آهن 1399/04/15 1399/04/23
عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی راه آهن 1399/04/15 1399/04/21
صفحه 6 از 941