مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات بازسازی بدنه واگن های باری خود در اصفهان که شامل نظافت، دمونتاژ، سنگ زنی مونتاژ، جوشک... 1398/08/18 رجوع به آگهی
خرید تعداد ۶۰۰۰ عدد لوله هوای کنوری و ۵۰۰۰ عدد لوله هوای روسی (مجموعه کامل ) 1398/08/19 1398/08/27
خرید فنر تیغه ای قوس صفر (تخت) و پارابولیک 1398/08/19 رجوع به آگهی
انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه 1398/08/19 1398/08/26
خرید تعداد 14 دستگاه واگن مسافری چهار درب مورد نیاز قطارهای مسافری خود را از یک شرکت معتبر 1398/08/19 رجوع به آگهی
خرید 14 دستگاه واگن مسافری دو درب 1398/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی ایس... 1398/08/19 1398/08/23
فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه سرخس . 11-37-98 1398/08/19 1398/08/26
خریداری تعداد 14 دستگاه واگن مسافری چهار درب مورد نیاز قطارهای مسافری 1398/08/19 رجوع به آگهی
خرید 14 دستگاه واگن مسافری دو درب 1398/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 820