مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/10 1399/09/13
مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، انجام امور خودرویی و اکیپ عملیات عمرانی اضطراری 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات زیرسازی و آسفالت 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت به مساحت 35501 هکتار 1400/09/09 1399/09/13
مناقصه پروژه اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر 1400/09/09 1400/09/06
مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، انجام امور خودرویی و اکیپ عملیات عمرانی اضطراری 1400/09/09 1400/09/08
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه واگذاری احداث راه دسترسی کارخانه 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه ایمن سازی و آسفالت محور - تهیه و نصب جداول بتنی رفوژ میانی راه های استان با اولویت محورهای اربعین 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه عملیات اجرایی بهسازی و چهار خطه نمودن محور 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه زیرسازی و اسفالت معابر 1400/09/08 1400/09/04
مناقصه اجرای خاکبرداری، زیرسازی بتن غلتکی و آسفالت بلوار 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه احداث راه دسترسی و آسفالت معابر 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه روسازی و تکمیل ابنیه فنی محور روستایی 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه واگذاری انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابان ها، معابر، پیاده روها ، جوی ها، جداول، آبنماها و کلیه ساختمان ها و تاسیسات موجود در شهرک ها 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل شهرستان 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه پایدارسازی و رفع نقطه حادثه خیز 1400/09/07 1400/09/06
صفحه 1 از 9831