مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فاز 2 آماده سازی محله 1398/11/24 1398/11/27
بهسازی و آسفالت 1398/11/28 1398/11/27
بهسازی محورهای خسارت دیده از سیل از سیل شهرستان 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بلوار 24 متری غربی 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای جوی آب جهت دفع آبهای سطحی 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت خیابانهای سطح شهر 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای جوی آب جهت دفع آبهای سطحی منطقه غرب شهر 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تیه و اجرای کانال بتونی (اگو) واقع در شهرک اسدی 1398/11/27 1398/11/28
فاز 2 آماده سازی محله 12 1398/11/26 1398/11/27
بهسازی سطح و مسیر اتصالی 1398/11/26 1398/11/28
صفحه 1 از 14013