مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای جدولگذاری، بلوک فرش میدان امام رضا(ع) و معابر 1399/10/25 1399/10/25
اجرای زیرسازی و آسفالت, اجرای تک جدول و کانیو و همچنین اجرای دیوار حفاظتی در مسیر جاده ساحلی 1399/10/24 1399/10/24
احداث پارک موزه - روسازی خیابانها و معابر - پیاده روسازی خیابانها و معابر 1399/10/25 1399/10/26
اجرای پروژه توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری (اجرای موزائیک پیاده روها) 1399/10/25 1399/10/22
بهسازی، لکه گیری، روکش آسفالت - تکمیل پل و تقاطع غیرهمسطح و ابنیه فنی پروژه تقاطع - احداث راهدارخانه... 1399/10/24 1399/10/04
پروژه احداث پل 1399/10/22 1399/10/25
عملیات تکمیلی احداث پل بزرگ کور کلکلیان(به همراه ساماندهی واریانت های طرفین) 1399/10/24 1399/10/25
احداث پارک موزه - روسازی خیابانها و معابر - پیاده روسازی خیابانها و معابر 1399/10/23 1399/10/26
عملیات تکمیلی احداث پل (به همراه ساماندهی واریانت های طرفین) 1399/10/23 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی احداث پل بزرگ کور کلکلیان(به همراه ساماندهی واریانت های طرفین... 1399/10/25
صفحه 1 از 16737