مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تخریب و بازسازی آبروها 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه واگذاری و انجام عملیات رنگ آمیزی خطوط پیاده رو ها و تقاطع های اصلی 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه خرید قیر استاندارد 1400/01/28 1400/01/26
مناقصه جدولگذاری و موزائیک فرش و توسعه و تکمیل ساختمانها (غسالخانه و کشتارگاه) 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه ساماندهی بستر وحریم مسیل ها و رودخانه ها - جدول گذاری و دفع آب های سطحی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه تخریب و بازسازی آبروها 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه لکه گیری-روکش آسفالت-بلوک چینی-فرش 1400/01/29
مناقصه خرید قیر 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی (چیپسیل ) 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه واگذاری بهسازی و تعریض 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی بستر وحریم مسیل ها و رودخانه ها 1400/01/27 1400/01/30
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث قطعه 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه خرید قیر ۷۰*۶۰ تانکری 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه اجرای آسفالت ترانشه های سطح شهر 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه خرید قیر 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری شوارع شهر 1400/01/26
مناقصه واگذاری بهسازی و تعریض محور 1400/01/25 1400/01/30
صفحه 1 از 8811