مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و اجرای آسفالت 1397/10/29 1397/10/30
اجرای اسفالت 1397/10/29 1397/10/30
واگذاری بهسازی و آسفالت راه روستایی و بهسازی راه روستایی و احداث راه و پل روستایی.... 1397/10/27 1397/10/27
واگذاری بهسازی و آسفالت راه روستایی و زیرسازی، ابنیه فنی راه محور .... 1397/10/27 1397/10/27
واگذاری اجرای اسفالت 1397/10/27 1397/10/30
بهسازی و آسفالت راههای روستایی- تکمیل خانه فرهنگ 1397/10/27 1397/10/30
تهیه مصالح و تکمیل مسجد و مجموعه مذهبی و تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مدرسه 15 کلاس... 1397/10/26 1397/10/30
بهسازی و آسفالت راه روستایی -احداث راه و پل روستایی 1397/10/26 1397/10/27
روکش آسفالت کوچه ها و معابر شهر و زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر 1397/10/26 1397/10/29
واگذاری پروژه بهسازی پارک و پروژه ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز 1397/10/26 1397/10/29
صفحه 1 از 5146