مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید قیر استاندارد 1400/01/28 1400/01/26
مناقصه لکه گیری-روکش آسفالت-بلوک چینی-فرش 1400/01/29
مناقصه خرید قیر 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای آسفالت رینگ شهری 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه ادامه آسفالت ریزی مسیر سلامت -اجرای روکش آسفالت خیابان -اجرای روکش آسفالت خیابان 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه اجرای طرح هادی روستا شامل آسفالت گرم به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه اجرای فاز 3 بلوار 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه واگذاری تملک اراضی مرتبط با پروژه امامزاده و فروش اراضی سرمایه ای 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه ساماندهی مسیل شرقی و اجرای دیوار سنگی کال خیابان 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه بهسازی محور 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستا 1400/01/29
مناقصه عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 1400/01/28
مناقصه عملیات خاکی محور 1400/01/28
مناقصه عملیات پریمکت و آسفالت 1400/01/28
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه اجرای جدول گذاری سطح شهر - پروژه اجرای پازل سطح شهر 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه کلیه عملیات اجرای کفپوش و آسفالت پیرامون ساختمان ۹ واحدی 1400/01/24 1400/01/24
مناقصه واگذاری تملک اراضی مرتبط با پروژه امامزاده و فروش اراضی سرمایه ای 1400/01/24 1400/01/28
صفحه 1 از 2618