مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه 1400/09/06 1400/09/04
مناقصه واگذاری لکه گیری معبر سطح شهر 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه آسفالت ریزی بدون قیر 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه عملیات زیرسازی و ابنیه 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه واگذاری پیاده رو سازی خیابان های سطح شهر 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه راهداری- بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه اجرای پروژه آسفالت و ترمیم جداول کوچه 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه- بهسازی راه روستایی و ... 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه قیر با تهیه و اجرای آسفالت 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی محور 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی محور 1400/09/03 1400/09/05
مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر با کانیو (جدول ۵۰CM) و اجرای رفیوژ با عرض ۲ متر در بلوار 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه روکش محور بهسازی و آسفالت محور 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه پروژه روکش حفاظتی اسلاری سیل در محورها 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه واگذاری برونسپاری عملیات خاکبرداری و بارگیری پشت کالورت های مسیر 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه واگذاری رپر گذاری رودخانه ها 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه واگذاری انجام پروژه های خود 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تامین مالی بهسازی وروکش اسفالت محور 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی محور نسکند-ندریتی کیلومتر 00/000 الی 000 /15 1400/09/02 1400/09/06
صفحه 1 از 3279