مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات زيرسازي، آسفالت و جدولگذاري معابر سطح شهر 1399/09/04
ساخت ۲ ایستگاه هیدرومتری در حوضه سدها 1399/09/01 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع تجاری رفاهی شهرداری الشتر 1399/09/03 1399/09/04
پروژه لایروبی کانال دسترسی 1399/09/01 1399/08/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرسانی به حفرات خالی شهرستان قزوین 1399/09/04
واگذاری عملیات احداث بند گابیونی 1399/08/29 1399/08/29
بهسازی آسفالت راهها 1399/09/01 1399/09/01
احداث پل 1399/09/01 1399/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم 1399/09/01 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع تجاری رفاهی شهرداری الشتر 1399/09/01 1399/09/01
صفحه 1 از 4078