مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه بهسازی محور همراه با تثبیت ترانشه ها ونقاط رانشی وریزشی وعملیات زود بازده ایمن سازی تردددر محو... 1398/08/27 1398/08/29
پیگرانی هوشمند خطوط لوله 12 اینچ به طول 1117 کیلومتر 1398/08/27 1398/08/27
پیگرانی هوشمند خطوط لوله 30 اینچ بطول 1897 کیلومتر 1398/08/27 1398/08/27
پروژه بهسازی محور همراه با تثبیت ترانشه ها ونقاط رانشی وریزشی وعملیات زود بازده ایمن سازی تردددر محو... 1398/08/26 1398/08/29
عملیات پروژه بهسازی و تعمیرات خرابی های ناشی از حوادث طبیعی و نیز فرسودگی راهها 1398/08/26 1398/08/29
عملیات احداث سد باطله 1398/08/26 1398/08/29
واگذاری عملیات اجرایی احداث تاسیسات مشترک شهرک های شیلاتی پرورش میگو 1398/08/26 1398/08/29
لکه گیری و آسفالت راه ها - خرید قیر pg-70-10- اجرای لایه حفاظتی میکروسرفیسینگ راه های استان و ... 1398/08/22 1398/08/22
انتخاب شریک جهت پروژه های مشارکتی ـ واگذاری اراضی 22 هکتاری تحت عنوان پروژه مشارکت در طرح و ساخت 16... 1398/08/25 1398/08/26
لکه گیری عمقی و روکش آسفالت 1398/08/21 1398/08/27
صفحه 1 از 2874