مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام بخشی از امور اپراتوری و نگهداری خط انتقال آبرسانی سد و انجام خدمات امور تاسیساتی و بهره برداری از تجهیزات چاه و خدمات کلرزنی 1400/09/17 1400/09/17
مناقصه زیر سازی و جدول گذاری باند میانی بلوار 1400/09/17 1400/09/17
مناقصه خدمات راهبری ، نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات و تجهیزات 1400/09/17 1400/09/13
مناقصه واگذاری اداره امور بهره برداری، نگهداشت، نگهداری فنی و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات دو جایگاه CNG 1400/09/17 1400/09/16
مناقصه مدیریت و بهره برداری از واحد احیاء مستقیم 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه بهسازی محور 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری استان 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه مدیریت و بهره برداری از واحد احیاء مستقیم 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه واگذاری اجرای قطعه اول گذر 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه اجرای عملیات سازه (به روش TOP-DOWN) و عملیات تکمیلی (ابنیه و تأسیسات) پروژه تجاری - اداری 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه تعمیرات مدارس ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه کلیه امورات مربوط به حفظ و نگهداری 1400/09/16 1400/09/15
مناقصه واگذاری عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق تاسیسات تحت پوشش آبفا 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه - عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات و ابزاردقیق و حفاظت از زنگ و ... 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی کارگاههای 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه نصب 2300 عدد کنتور،1140 عدد رگلاتور در سطح شهر 1400/09/15 1400/09/17
صفحه 1 از 3606