مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه بیمار بیمارستان 1398/06/17 1398/06/21
تهیه و تامین البسه و ملزومات ورزشی تیم های ورزشی آقایان و بانوان 1398/06/17 1398/06/21
واگذاری تهیه یونیفرم کارکنان زمینی 1398/06/17 1398/06/26
خرید البسه مورد نیاز بیماران بیمارستان 1398/06/17 1398/06/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای یونیفرم بانوان "هما" 1398/06/16 1398/06/26
خرید البسه مورد نیاز بیماران بیمارستان 1398/06/16 1398/06/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید منسوجات مورد نیاز بیمارستان قائم(عج) 1398/06/14 1398/06/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پگ و لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد 1398/06/13 1398/06/16
خرید چادر کامل امدادی 1398/06/13 1398/06/21
خرید منسوجات 1398/06/12 1398/06/13
صفحه 1 از 528