مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد دو قلم کالای پوشاک شامل دستکش بافتنی - پتوی نمدی بدون حاشیه و دو قلم کالای مواد غذایی شامل روغ... 1399/08/29 1399/09/03
تامین تعداد دو قلم کالای پوشاک شامل دستکش بافتنی - پتوی نمدی بدون حاشیه و دو قلم کالای مواد غذایی شا... 1399/08/28 1399/09/03
خرید البسه بیماران بستری 1399/08/26 1399/09/04
پودر کاکائو- البسه کارکنان - 1399/08/24 1399/09/01
خرید البسه سربازان وظیفه 1399/08/20 1399/08/21
خرید لباس عملیاتی آتش نشانان Fire Kit 1399/08/20 1399/08/29
خرید لباس کار دو تکه کارگاهی 1399/08/20 1399/08/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس آتش نشانی 1399/08/19 1399/08/29
ـ خرید گان جراحی ـ لباس ایزوله تنفسی (کاورال) ـ ماسک سه لایه ـ ماسک 5 لایه 1399/08/18 1399/08/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس ایزوله تنفسی جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1399/08/21
صفحه 1 از 634