مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و دوخت البسه 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه خرید و دوخت البسه مورد نیاز بیماران 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه انجام پروژه طراحی، تامین و اجرای EPC افزایش ظرفیت Backup واحد ASP (افزایش ظرفیت مخازن ذخیره اکسیژن و نیتروژن) 1400/08/23 1400/09/01
مناقصه خرید البسه و کفش ایمنی 1400/08/19 1400/08/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه استحقاقی سال 1400 نگهبانان 1400/08/19 1400/08/25
مناقصه خرید البسه استحقاقی سال ۱۴۰۰ نگهبانان 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه خرید و ساخت و تجهیز و تحویل یک دستگاه خودروی نیمه سنگین آتش نشانی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای RNL-0048014-MH خرید پوتین ایمنی 1400/08/16 1400/08/22
مناقصه بند داخلی کلاه ایمنی فایبرگلاس شش قلاب و چهار قلاب 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه - مخزن کارتن پلاست ویژه بازیافت منازل به تعداد 47200 عدد - جعبه ایمن مخصوص جزء ویژه پسماند خانگی به تعداد 15000 عدد 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید البسه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید البسه کارکنان 1400/08/15 1400/08/20
مناقصه خرید پوتین ایمنی تعداد 4780 جفت 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه خرید البسه کار 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات ابنیه فنی و آسفالت گرم معابر روستا 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مبلمان پارکی جهت پروژه های کوچک مقیاس و بوستان های سطح منطقه 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید البسه انفرادی عملیاتی آتش نشانی - خرید و ساخت و تجهیز و تحویل یک دستگاه خودروی نیمه سنگین آتش نشانی - خرید لوازم و تجهیزات عملیاتی اطفا حریق - خرید لوازم و تجهیزات عملیاتی نجات 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید البسه کار سهمیه سال 1400 1400/08/15 1400/08/27
مناقصه خرید البسه کار 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه لباس کار یکسره 1400/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 370