مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کانکس داول جهت حفاری 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خرید قطعات اتصالی و پیچ و مهره و واشر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 120000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/28
مناقصه خرید تعداد ۱۲۰,۰۰۰ عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام امور ریلی در محوطه شانتینگ یارد 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام امور ریلی در محوطه شانتینگ یارد 1400/01/25
مناقصه خرید ۱۱۵۰۰ قالب کفشک ترمز چدنی p10 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه خرید 17000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت نوع k 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای شماره 43/99/م(نوبت دوم ) خرید 11500 قالب کفشک ترمزچدنیp10 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای شماره 42/99/م(نوبت دوم) خرید 17000 قالب کفشک ترمزکامپوزیت نوع k 1400/01/24
مناقصه خرید ۱۱۵۰۰ قالب کفشک ترمز چدنی p10 بصورت ارزیابی ساده به بخش خصوصی 1400/01/17 1400/01/24
مناقصه خرید قالب کفشک ترمز کامپوزیت نوع k 1400/01/17 1400/01/24
مناقصه تعمیر و نگهداری تعداد ۵ دستگاه لکوموتیو برقی مدل RC4 1400/01/16 1400/01/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تعداد ۵ دستگاه لکوموتیو برقی مدل RC4 1400/01/21
مناقصه خرید کفشک ترمز چدنی بزرگ 1400/01/15 1400/01/21
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 26000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/21
مناقصه تعمیر و نگهداری تعداد 5 دستگاه لکوموتیو برقی مدل RC4 1400/01/15 1400/01/22
مناقصه خرید 26000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/15 1400/01/21
مناقصه خرید 1000 قطعه زغال روانکار فلنج چرخ 1400/01/15 1400/01/17
مناقصه خرید 32000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ 1400/01/14 1400/01/21
صفحه 1 از 197