مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل 1400/01/28
مناقصه ساخت تونل باد 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پل 1400/01/29
مناقصه واگذاری پروژه های احداث دیوار حفاظتی و پروژه احداث یک دستگاه پل 2 دهانه و احداث کانال سنگ و سیمان... 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه تکمیل پروژه تعریض زیر گذر پل 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل بتنی شهر 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث یک دستگاه پل 2 دهانه روستای بنه اسماعیل شهرستان دیلم 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث یک دستگاه پل 5 دهانه روستا 1400/01/25
مناقصه تکمیل پل بتنی شهر 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه تکمیل پل 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه واگذاری پروژه های احداث دیوار حفاظتی و پروژه احداث یک دستگاه پل 2 دهانه و احداث کانال سنگ و سیمان.. 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تکمیل پل بیدان 1400/01/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل پل 1400/01/28
مناقصه تکمیل پل 1400/01/19 1400/01/28
مناقصه تکمیل پل 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی پل رو گذر قره کورپی شهرداری ماکو 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حفاظتی جنب پل شهر اسالم ( بالا دست پل ) 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی پل رو گذر قره کرپی 1400/01/22
مناقصه واگذاری پروژه های: تکمیل مرمت و بازسازی ـ طراحی ساخت و تکمیل ـ ​و... 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل سروندان محورسنگر کوچصفهان (دو دهانه 15 متری) 1400/01/15
صفحه 1 از 561