مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرايی مرمت و بازسازی آبنمای لوله ای بزرگ محور کشاری کستک 1399/09/09
بهسازی راه روستایی - بهسازی و تعمیرات اساسی پل - تعمیرات اساسی پل فلزی - ترمیم و بهسازی راه روستایی... 1399/09/05 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی در محورهای زاهدان- زابل و زاهدان- بم و زا... 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل ارمک 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پل جگین 2 1399/09/10
واگذاری عملیات اجرایی پروژه های بهسازی راه روستایی و بهسازی و تعمیرات اساسی پل و تعمیرات اساسی پل... 1399/09/04 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تاسیسات برقی تونل نوری حدفاصل بیمارستان امام رضا تا پل هوایی 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات عمرانی تونل نوری حدفاصل بیمارستان امام رضا تا پل هوایی 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي سرعتكاه آسفالتي به همراه نصب علائم حوزه راهداري استان فارس 1399/09/08
ترمیم و مرمت ابنیه فنی آسیب دیده از سیل (شامل تعمیر و مرمت رادیه برید، دستک و دریواسیون پل) - اصلاح... 1399/09/01 1399/09/09
صفحه 1 از 1038