مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه 1400/09/06 1400/09/04
مناقصه انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه- بهسازی راه روستایی و ... 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل آبنما به پل محور 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه تبدیل آبنما -تعریض و ایمن سازی -روکش آسفالت -ساماندهی تقاطع 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و بهسازی پلهای طاقی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه تکمیل نرده کشی آجی چای و زیرپل عابر پیاده ها و مجاور زیرگذرها و روگذرهای سطح منطقه 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه پروژ های عمرانی - - تکمیل نرده کشی آجی چای و زیر پل عابر پیاده ها و مجاور زیر گذر و رو گذرهای سطح منطقه-- زیرسازی و جدولگذاری شهرک صنفی و صنعتی- - زیرسازی محل حفاری 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح مسیر ورودی تونل 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه احداث راه دسترسی کارخانه 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث و تکمیل رمپ و لوپ تقاطع غیرهمسطح 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه احداث پل رودخانه 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری بدنه سازی سنگی جدولگذاری و پیاده رو سازی ادامه جاده 1400/08/30 1400/09/09
مناقصه واگذاری بهسازی و روکش آسفالت محور- تکمیل راه روستایی- احداث و تکمیل راه های دسترسی مجتمع 1400/08/29 1400/09/07
مناقصه تکمیل بهسازی پل 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل رودخانه ای عبدالله آباد در محور نور-چمستان-آمل 1400/08/28 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نرده پلهای بزرگ با گاردریل 1400/08/28 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی نقاط حادثه خیز 1400/08/28 1400/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث پل روی خطوط انتقال نفت شهرک صنعتی میبد2 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه تعریض و بهسازی محور 1400/08/27 1400/08/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای پل باکسی قبل از ورودی روستایی جنبذ نوبت اول1400/31/141 1400/08/27 1400/09/04
صفحه 1 از 623