مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و تعریض پل خیابان شهید مطهری 1398/10/30 1398/11/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تونل تأسیسات و زهکش و تأسیسات محوطه دانشکده شیمی ( ابنیه و تاسیسات ) 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل زیر گذر حصار خروان 1398/10/25 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل رودخانه بنگلایان 1398/10/24 1398/10/28
تکمیل ساماندهی ورودی و زیرگذر روستا - خط کشی سرد راهها - اجرای عملیات تنقیه و تنظیم بستر برای پل های... 1398/10/24 1398/10/28
تهیه، حمل، نصب و اجرای تجهیزات تونل های ( سیستم های تهویه، اعلام و اطفاءحریق ، زهکشی و تامین توان )... 1398/10/24 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه دسترسی تونل چهار طاق 1398/10/23 1398/10/30
اجرای عملیات تنقیه و تنظیم بستر برای پل های سطح استان 1398/10/23 1398/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث پل چارک واقع در محور بندرلنگه- پارسیان (محو... 1398/10/23 1398/10/25
واگذاری احداث پل رودخانه 1398/10/22 1398/10/28
صفحه 1 از 855