مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل پل - اجرای تونان، زیراساس و آسفالت و ابنیه فنی 1397/12/25 1397/12/28
واگذاریاصلاح مسیر، تکمیل ابنیه فنی و پل سازی و تامین روشنایی مجهز و احداث سوله ماشین آلات و اصلاح شب... 1397/12/23 1397/12/28
واگذاری کلیه عملیات حفاری(باقیمانده), تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل 1397/12/23 1397/12/28
تعمیر و احداث هندریل و قرنیز و حفاظ بتنی پل های شهرستان ـ نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی ـ اصلا... 1397/12/23 1397/12/27
تکمیل پل - اجرای تونان، زیراساس و آسفالت و ابنیه فنی 1397/12/23 1397/12/28
اجرای تونان ، زیر اساس و آسفالت و ابنیه فنی - تکمیل پل- - نوسازی و بهسازی 1397/12/22 1397/12/28
احداث 2 دستگاه پل 1397/12/16 1397/12/21
بهسازی و تکمیل راه روستایی ـ بهسازی و آسفالت راههای روستایی ـ عملیات اجرایی محور ـ و... 1397/12/16 1397/12/28
احداث گوشواره، هندریل پل موجود و احداث آبروی 1397/12/15 1397/12/14
اجرای پل زیرگذر و دستک - روشنایی معابر 1397/12/15 1397/12/25
صفحه 1 از 751