مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، حمل، نصب، آموزش، راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1397/10/19 1397/10/24
خرید، حمل، تخلیه، نصب، آموزش و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1397/10/19 1397/10/24
خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1397/09/06 1397/09/14
واگذاری خرید تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1397/09/06 1397/09/14
خرید، حمل نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل تجهیزات آشپزخانه ـ رختشویخانه و سکوبندی آزمایشگاه های بیمار... 1397/08/29 رجوع به آگهی
خرید لوازم و تجهیزات دانشگاه 1397/08/01 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات رختشویخانه بیمارستان جدید التاسیس 1397/07/24 1397/08/01
بازسازی ساختمان ساحلی هتل 1397/07/04 رجوع به آگهی
البسه ایمنی دوختنی و اقلام ایمنی وارداتی -اقلام ایمنی آتش نشانی -اقلام و تجهیزات برق صنعتی و خانگی (... 1397/07/03 رجوع به آگهی
تجهیزات رختشویخانه - تلویزیون و دستگاه اکسیژن ساز 1397/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28