مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان خرید، حمل، تخلیه، نصب، آموزش و راه اندازی تجهیزات رخشویخانه بیمارستان 1398/02/02 1398/02/02
واگذاری خرید، حمل، نصب، آموزش راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان و خرید تجهیزات پزشکی کاشتنی شا... 1398/01/28 1398/02/02
- خرید 100 دستگاه کامپیوتر و سایر قطعات - خرید، حمل ، تخلیه، نصب ، آموزش و راه اندازی تجهیزات رختشو... 1398/01/28 1398/02/02
واگذاری خرید، حمل، نصب، آموزش، راه اندازی تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1398/01/28 1398/02/02
خرید تجهیزات رختشویخانه 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات رخشویخانه پروژه مجتمع اقامتی تفریحی 1397/12/23 رجوع به آگهی
تعویض برخی ازمناقصات دو مرحله ای خرید، بارگیری، حمل، تخلیه نصب و راه اندازی تا اطلاع ثانویه 1397/12/15 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات واحد رختشویخانه بیمارستان(لباسشویی-خشک کن - اطوغلطک - اطو پرس) 1397/12/11 1397/12/12
خرید 5 دستگاه ماشین لباسشویی و خرید 3 دستگاه ماشین خشک کن و خرید 1 دستگاه اطو غلطک و خرید 2 دستگاه د... 1397/12/09 1397/12/12
خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی 1397/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31