مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات تکمیل اسکلت فلزی و سفتکاری کتابخانه ـ تکمیل ساختمان پزشکی قانونی 1397/12/28 1397/12/28
تکمیل عملیات ساخت اسکلت فلزی و سفت کاری کتابخانه و تکمیل ساختمان پزشکی قانونی 1397/12/27 1397/12/28
خرید 7100 مترمربع ساندویچ پنل 5 سانتی جهت تعویض پوشش سقف سوله سردخانه 1397/12/23 1397/12/26
واگذاریاصلاح مسیر، تکمیل ابنیه فنی و پل سازی و تامین روشنایی مجهز و احداث سوله ماشین آلات و اصلاح شب... 1397/12/23 1397/12/28
واگذاریاصلاح مسیر، تکمیل ابنیه فنی و پل سازی و تامین روشنایی مجهز و احداث سوله ماشین آلات و اصلاح ش... 1397/12/22 1397/12/28
تکمیل سالن ورزشی 1397/12/21 1397/12/28
ارزیابی کیفی احداث فونداسیون و اسکلت سالن ورزشی بانوان 1397/12/21 1397/12/27
فراخوان تکمیل سالن ورزشی 1397/12/21 1397/12/27
تکمیل سالن ورزشی 1397/12/20 1397/12/27
تکمیل سالن ورزشی 1397/12/20 1397/12/27
صفحه 1 از 1797