مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مدیریت و بهره برداری از واحد احیاء مستقیم 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه اجرای عملیات سازه (به روش TOP-DOWN) و عملیات تکمیلی (ابنیه و تأسیسات) پروژه تجاری - اداری 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای طرح و اجرای عملیات خاکبرداری، حمل، تهیه مصالح، تحکیم و تثبیت و اجرای سازه نگهبان موقت ساختمان 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه مدیریت و بهره برداری از واحد احیاءمستقیم مجتمع فولاد 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه حصارکشی چاههای 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه واگذاری احداث سوله تعمیراتی 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه واگذاری احداث سوله تعمیراتی 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس های بهداشتی مدارس ماهنشان 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه احداث سرویس های بهداشتی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس های بهداشتی مدارس بزینه رود 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه احداث سرویس های بهداشتی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مدرسه 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه گاردریل با متعلقات 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه تهیه مصالح و احداث دیوار و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوار سطح شهر 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه - تهیه و نصب 10 دستگاه اتاق کمپرسی - تجدید احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه واگذاری تکمیل عملیات ساخت، ساختمان تجاری مسکونی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سقف پارکینگ عمومی تاسیسات گاز ری 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث اطاقک مانیتورینگ و سایبان کنتور آلتراسونیک در ایستگاه CGS حاتمیان تنکابن بهمراه احداث سایبان سکوی مترینگ و اطاقک مانیتورینگ 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات اساسی و بهسازی سازه ساختمان 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل اصلی شهر تالش 1400/09/09 1400/09/17
صفحه 1 از 1420