مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مجتمع فرهنگی ورزشی - احداث سالن چند منظوره 1397/10/22 1397/10/23
واگذاری تکمیل پروژه خیرساز خشت ها و تکمیل مدرسه ابتدایی و احداث آموزشگاه ابتدایی 6 کلاسه و احداث دبی... 1397/10/22 1397/10/26
تکمیل سالن ورزشی و خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال و ... 1397/10/22 1397/10/27
واگذاری احداث سالن ورزشی روستا 1397/10/22 1397/10/25
واگذاری تکمیل احداث استخر سرپوشیده ورزشی کارگران 1397/10/22 1397/10/24
تکمیل مدرسه و تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان و .... 1397/10/22 1397/10/24
واگذاری احداث سالن ورزشی روستا 1397/10/20 1397/10/25
تکمیل مدرسه و تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان و .... 1397/10/20 1397/10/24
احداث مجتمع فرهنگی ورزشی- احداث سالن چند منظوره 1397/10/19 1397/10/23
واگذاری احداث اسکلت آموزشگاه و تکمیل آموزشگاه و استاندارد سازی سیستم گرمایش آموزشگاه خرید 7000 پره ر... 1397/10/19 1397/10/25
صفحه 1 از 1752