مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل سالن ورزشی ، اجرای دیوار کشی کل محوطه زمین و احداث ساختمان نگهبانی 1398/10/25 1398/10/26
اجرای فاز اول احداث سالن ورزشی سقف کوتاه 1398/10/25 1398/10/25
نیاز به انبار سوله جهت ذخیره کنجاله سویا وارداتی 1398/10/25 1398/10/28
تکمیل سالن ورزشی ، اجرای دیوار کشی کل محوطه زمین و احداث ساختمان نگهبانی 1398/10/24 1398/10/26
واگذاری پروژه های (ابنیه): ـ تکمیل سالن پینگ پنگ - اجرای حصار - تکمیل زورخانه - تکمیل ساختمان و محو... 1398/10/18 1398/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ، اجرای دیوار کشی کل محوطه زمین و احداث ساختمان نگهبانی مجموعه ف... 1398/10/24 1398/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز اول احداث سالن ورزشی سقف کوتاه شهرستان طبس 1398/10/24 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه (سالن) فاطمه زهرا (س) متعبد کاشان 1398/10/23 1398/10/26
ساخت دستمزدی اسکلت پیچ و مهره ای 1398/10/22 1398/10/25
تکمیل سوله های کارگاهی هنرستانها 1398/10/22 1398/10/25
صفحه 1 از 1920