مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تخریب و بازسازی آبروها 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه واگذاری پروژه های احداث زمین چمن مصنوعی 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه لکه گیری-روکش آسفالت-بلوک چینی-فرش 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان خانه جوان 1400/01/30
مناقصه اجرای عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساخت و تکمیل مرکز 1400/01/30
مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ خط انتقال - اجرای خطوط آبرسانی از مخزن - احداث مخازن فاز دوم مجتمع 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه 1400/01/29
مناقصه عملیات اجرایی مخازن روستاها 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه واگذاری پروژه های احداث زمین چمن مصنوعی 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث زمین چمن مصنوعی 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث چمن مصنوعی 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث زمین چمن مصنوعی 1400/01/29
مناقصه سنگ فرش بلوار و معابر سطح شهر 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث زورخانه شهر 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه راهبری تاسیسات مجتمع مرکزی دانشگاه 1400/01/28
مناقصه احداث خانه پزشک چهار واحدی بیمارستان 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بهسازی بخش کودکان و اقامتگاه همراه بیمار 1400/01/30
مناقصه تکمیل ادامه فاز اول مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی 1400/01/30
مناقصه اجرای طرح هادی روستا شامل آسفالت گرم به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر 1400/01/25 1400/01/29
صفحه 1 از 3396