مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه حدنگاری و زمین مرجع نمودن پلاکهای اصلی ثبتی فارس 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) پروژه های زیربنایی و روبنایی 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه ممیزی املاک 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای gnss و آنتن ژئوتکنیک 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه انتخاب شرکت مجرب دارای صلاحیت عامل چهارم (مدیریت طرح) بمنظور راهبری تعداد ۲۰ پروژه احداث ساختمان های اداری 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) پروژه های زیربنایی و روبنایی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه ﻧﻈﺎرت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و روﺑﻨﺎﯾﯽ 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهوارهای GNSS و آنتن ژئودتیک 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مدیریت طرح"پروژه های ساختمانی سطح کشور" 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه واگذاری خدمات نظارت کارگاهی خود در سال 1400 -1401 را به روش QCBS 1400/09/02 1400/09/01
مناقصه پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 1400/09/01 1400/09/08
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه ارائه خدمات مهندسی، تأمین کالا، ساخت و نصب تجهیزات بصورت توأم (EPC) برای احداث سورتمه ریلی دهکده گردشگری 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی مامورسرای 1400/08/30 1400/09/08
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در استان 1400/08/29 1400/08/29
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان gsi و تعیین درصد سنگ پروژه های آبرسانی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه خدمات مشاوره نظارت براجرای طرحهای عمران روستایی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان gsi و تعیین درصد سنگ پروژه های آبرسانی 1400/08/27 1400/09/06
صفحه 1 از 950