مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نیاز به تعداد محدودی مهندس معمار (دارای صلاحیت طراحی فنی روستایی با اولویت ثبت نام در گیشه) جهت ارا... 1399/09/05 1399/09/06
نجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت احداث خط 2 قطار شهری کرج 1399/09/10
مطالعات و طراحی شبکه آبیاری جداگانه برای پارکها و فضاهای سبز شهر جدید سهند 1399/09/06
مطالعات طراحی پارک نگین واقع در فاز2 شهر جدید سهند 1399/09/06
واگذاری انجام پروژه توسعه خوشه گلخانه ها 1399/09/03 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی 1399/09/02 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه شمیم مناطق بافت مسکونی و روستایی 1399/09/06
نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی قطعه دوم راه اصلی انزلی – رضوانشهر 1399/09/08
خدمات مشاوره ای در دوره ی ساخت و تحویل کار مربوط به اداره نگهداری راههای حوزه غرب استان 1399/09/01 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام پروژه توسعه خوشه گلخانه ها 1399/09/02 1399/09/06
صفحه 1 از 1579