مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای نظارت براجرای عملیات تکمیلی ساختمانی واجرای کلیه عملیات تاسیساتی طرح توسعه... 1398/08/14 1398/08/23
واگذاری انجام خدمات مشاوره مرحله اول و دوم طراحی سایت تحقیقاتی و تولیدی 1398/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به واحد فنی مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز 1398/08/14 1398/08/22
خدمات مشاوره انتخاب مشاور جهت بازنگری مطالعات امکان سنجی و تهیه بسته های سرمایه گذاری شامل طراحی و ت... 1398/08/14 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره ی نظارت کارگاهی پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1398/08/13 1398/09/09
فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات پایدار سازی ترانشه خیابان 1398/08/13 1398/08/18
خدمات مشاوره انتخاب مشاور جهت بازنگری مطالعات امکان سنجی و تهیه بسته های سرمایه گذاری شامل طراحی و ت... 1398/08/13 رجوع به آگهی
جذب یکی از شرکتهای مهندسین مشاور جهت تهیه گونه بندی سطح یک 1398/08/12 رجوع به آگهی
انجام ممیزی املاک، معابر، مستحدثات به همراه ایجاد پایگاه داده جغرافیایی gis 1398/08/12 رجوع به آگهی
مطالعات پایدارسازی ترانشه خیابان ساحل 12 واقع در بلوار شهید چمران (حدفاصل ساحل 12 و خیابان M3) 1398/08/12 1398/08/18
صفحه 7 از 1337