مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 24 دستگاه پمپ دوزینگ 1398/05/23 1398/05/27
تامین چهل دستگاه پمپ های سانتریفیوژ جهت پروژه تصفیه خانه مرکزی پساب صنعتی 1398/05/23 1398/05/27
تامین 24 دستگاه پمپ دوزینگ 1398/05/23 1398/05/27
واگذاری اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور 100 حلقه چاه 1398/05/23 1398/05/28
تأمین چهل دستگاه پمپ سانتریفیوژ - تامین 24 دستگاه پمپ دوزینگ شرکت پتروشیمی 1398/05/22 1398/05/27
واگذاری اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور 100 حلقه چاه 1398/05/22 1398/05/28
خرید پمپ سیر کولاسیون 1398/05/16 1398/05/19
واگذاری : - اجرای تعمیرات الکتروپمپ های شناور - روستاهای تحت پوشش 1398/05/16 1398/05/19
تعمیر و نگهداری پمپ های ایستگاه پمپاژ شهر 1398/05/16 1398/05/27
Cat A Spares 1398/05/14 1398/05/28
صفحه 1 از 1521