مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پل عابر پیاده-خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته 1399/09/08 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی ناحیه صنعتی 1399/09/05 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكميل احداث پل عابر پياده كوي سايان يا پونك منطقه 4 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی پل فلزی دروهان 1399/09/06
احداث پل عابر پیاده و خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی مسلح و ... 1399/09/03 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع هوایی 250 متر مكعبي شهرك صنعتي قزوين 1399/09/08
لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی- تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی - احداث دور برگردان- احداث پل... 1399/08/29 1399/09/08
لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی و تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی و احداث دور برگردان و ... 1399/08/29 1399/09/08
لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی و احداث دور برگردان و .. 1399/08/28 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون منبع هوایی و حمل و نصب منبع در شهرک صنعتی شهید نیرومند اسکو... 1399/08/27 1399/09/05
صفحه 1 از 385