مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سنگ پروژه بیمارستان امداد و نجات جنوب 1398/11/14 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سنگ جهت بیمارستان 320 تختخوابی شهید هاشمی نژاد 1398/11/14 1398/11/19
واگذاری موارد ذیل : - اجرای کانال سر پوشیده ابهای سطحی و - انجام عملیات تولید مصالح سنگی، بتن و آسفا... 1398/11/12 1398/11/23
خرید سنگ مورد نیاز پروژه بیمارستان 320 تختخوابی 1398/11/12 1398/11/14
خرید سنگ مورد نیاز پروژه بیمارستان 320 تختخوابی 1398/11/10 1398/11/14
واگذاری سنگ مورد نیاز پروژه بیمارستان 1398/11/08 1398/11/13
واگذاری سنگ مورد نیاز پروژه بیمارستان 1398/11/07 1398/11/13
خرید سنگ پرشین سیلک 1398/10/30 1398/11/13
خرید سنگ هونینگ - خرید درن هارد متال 1398/10/23 1398/11/07
خرید سنگ پرشین سیلک 1398/10/23 1398/11/13
صفحه 1 از 120