مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه توسعه خوشه کسب وکار فرآوری سنگ تزینی ساختمان 1400/01/10
مناقصه واگذاری خرید سنگ قسمتی از خیابان 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ مورد نیاز- عملیات تراش و روکش مکانیزه و درزگیر معابر خیابان ها- عملیات اجرای پروژه کوچک مقیاس مرکز محله 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کارفرآوری سنگ تزئینی ساختمان 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کارفرآوری سنگ تزئینی ساختمان استان 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید سنگ قسمتی از خیابان 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری بخشی از خرید لاشه سنگ 1399/12/14 1399/12/17
مناقصه خرید سنگ 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۳ نوع سنگ CBN صنعتی ـ تامین 2 نوع ابزار 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه پیمانکاری در معدن 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری بخشی از خرید لاشه سنگ 1399/12/11 1399/12/17
مناقصه پروژه توسعه خوشه سنگ تزئینی 1399/12/10 1399/12/12
مناقصه خرید سنگ 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه توسعه خوشه سنگ تزئینی قروه کردستان 1399/12/10 1399/12/12
مناقصه خرید سنگ 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه آتشباری ـ واگذاری فعالیت های خود در سال 1400 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تامین و نصب روشنایی تقاطع فرودگاه 1399/12/06 1399/12/09
مناقصه خرید سنگ دهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه توسعه خوشه کسب وکار فرآوری سنگ تزیینی ساختمان 1399/12/05 1399/12/09
مناقصه خرید سنگ لحد 1399/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70