مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزيابي کيفي ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید Diesel engine driven fire water pump 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق ساختمان مرکزی وزارت کشور 1399/09/10 1399/09/12
فوم یونیت کامل Trailer Monitor With From Tank 1399/09/10 1399/09/13
خرید و راه اندازی الکتروپمپ ها و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی 1399/09/08 1399/09/12
فراخوان ارزيابي کيفي خريد فوم يونيت کامل Trailer Monitor With From Tank 1399/09/13
فراخوان ارزيابي کيفي تعویض و احداث رینگ آب آتش نشانی واحد بهره برداری مارون6 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق ساختمان تجزیه و مبادلات اداره کل تجزیه... 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفای حریق در مدیریت درمان استان هرمزگا... 1399/09/06 1399/09/10
واگذاری تجهیزات خودروی 19 تن به کاربری آتش نشانی 1399/09/06 1399/09/11
خرید و اجرای خط لوله جدید آتش نشانی تصفیه خانه مرکزی پساب صنعتی 1399/09/05 1399/09/10
صفحه 1 از 1605