مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور 1398/05/20 1398/05/28
د انجام خدمات طراحی، تهیه و حمل مصالح وتجهیزات و اجرای سیستم ایمنی اعلام و اطفا حریق و ایمن سازی معم... 1398/05/20 1398/05/28
واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و آسانسورهای اماکن 1398/05/19 1398/05/28
شناسایی و ارزیابی فنی اجرای پیمانکاران تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز ( مکانیک - لوله کشی فاضل... 1398/05/16 1398/05/19
تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق 1398/05/16 1398/05/22
خرید و اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق FM200 دیتاسنتر 1398/05/14 1398/05/23
Supply of Fire Alarm 1398/05/12 1398/05/15
راهبری و خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1398/05/09 1398/05/12
خرید گازیاب و شعله یاب 1398/05/09 1398/05/23
خرید گاز یاب و شعله یاب 1398/05/09 1398/05/23
صفحه 1 از 400