مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و اجرای سیستم اعلان حریق و سیستم اطفا حریق 1398/10/29 1398/11/01
تهیه و اجرای سیستم اعلان حریق و سیستم اطفا حریق 1398/10/28 1398/11/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه وسایل و تجهیزات و اجرای سیستم اعلان حریق و سیستم اطفاء حریق 1398/10/28 1398/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای 98-606-4 "راهبری مشاغل عملیاتی امور اداری و مالی،... 1398/10/25 1398/10/30
راهبری مشاغل عملیاتی امور اداری و مالی, اطفاء حریق شبکه ریلی, رفاه و .... 1398/10/25 1398/10/30
واگذاری راهبری مشاغل عملیاتی امور اداری و مالی، اطفاء حریق شبکه ریلی، رفاه و پشتیبانی، حفاظت از اماک... 1398/10/25 1398/10/30
واگذاری راهبری مشاغل عملیاتی امور اداری و مالی، اطفاء حریق شبکه ریلی، رفاه و پشتیبانی، حفاظت از اماک... 1398/10/24 1398/10/30
تهیه، حمل، نصب و اجرای تجهیزات تونل های ( سیستم های تهویه، اعلام و اطفاءحریق ، زهکشی و تامین توان )... 1398/10/24 1398/10/30
به منظور تهیه، حمل ، نصب و اجرای تجهیزات تونلهای (سیستم های تهویه ، اعلام و اطفاء حریق ، زهکشی و تام... 1398/10/23 1398/10/30
واگذاری خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم ایمنی اطفای حریق سه طبقه از سازمان اداری 1398/10/23 1398/10/30
صفحه 1 از 424