مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 50 هزار لیتر فم آتش نشانی 1398/06/27 1398/06/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فم آتش نشانی 1398/06/25 1398/06/30
خرید 50 هزار لیتر فم آتش نشانی 1398/06/25 1398/06/30
CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHER OF 6.5 KG & 9 KG 1398/06/11 1398/06/22
خرید فوم آتش نشانی 1398/06/07 رجوع به آگهی
خرید فوم آتش نشانی 1398/06/06 رجوع به آگهی
تامین فوم آتش نشانی FOAM AFFF 1398/06/04 رجوع به آگهی
Procurement of New Fire Extinguishers and Refilling Services & Painting of Old Fire Extinguishers 1398/06/04 رجوع به آگهی
تامین فوم آتش نشانی FOMA AFFF 1398/05/24 رجوع به آگهی
Refilling Of Fire Etinguishers 1398/05/15 1398/05/29
صفحه 1 از 65