مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنسانتره فوم فلور پروتئین و فوم شیمیایی AFFF 1400/01/18
مناقصه خرید ۱۰۰ هزار لیتر فوم آتش نشانی (AFFF) 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنسانتره فوم فلور پروتئین و فوم شیمیایی afff 1399/12/24 1400/01/18
مناقصه خرید 25000 لیتر فوم آتش نشانی 1399/12/23 1399/12/27
مناقصه خرید 25000 لیتر فوم آتش نشانی 1399/12/18 1399/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مرتبه اول مناقصه شماره 9940205 (خرید 25000 لیتر فوم آتش نشانی (تولید داخل کشور)) 1399/12/17 1399/12/27
مناقصه خرید اسپری نازل گاز CFI 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اجرای سیستم کولینگ 1399/12/16
مناقصه عملیات تعمیرات، پلاستیک و رنگ آمیزی مخزن آب B601 آتشنشانی انبار 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه کپسول اطفاء حریق 3CO2 کیلویی 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیرات، پلاستیک و رنگ آمیزی مخزن آب B601 آتشنشانی انبار نفت 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات پمپ پترسون آتش نشانی ـ خرید مواد نسوز کوره های واحد بازیافت گوگرد (تولید داخل کشور) 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودروی فوم پاش آتش نشانی 1399/12/02 رجوع به آگهی
مناقصه Trailer Monitor With From Tank 1399/11/27 1399/12/02
مناقصه تعمیرات - لایروبی و رنگ آمیزی مخزن - لایروبی - تعمیرات اساسی سیستم کولینگ و فومینگ بهمراه تعویض و اصلاح کامل مخزن - تعمیرات، پلاستیک و رنگ آمیزی بهمراه تعمیرات اساسی سیستم کولینگ و فومینگ مخزن 1399/11/21 1399/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات،بلاستینگ و رنگ آمیزی بهمراه تعمیرات اساسی سیستم کولینگ و فومینگ مخزن 4 انبار نفت شهید شوشتری چابهار 1399/11/21 1399/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه لایروبیتعمیرات اساسی سیستم کولینگ و فومینگ بهمرراه اصلاح مخزن 100 انبار نفت شهید شوشتری چابهار 1399/11/21 1399/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات لایروبی و رنگ آمیزی مخزن 2003 انبارنفت شهید شوشتری چابهار 1399/11/21 1399/11/25
مناقصه - تعمیرات - لایروبی و رنگ آمیزی مخزن 2003 انبار نفت - لایروبی - تعمیرات اساسی سیستم کولینگ و فومینگ بهمراه تعویض و اصلاح کامل مخزن 100 انبار نفت و - تعمیرات، پلاستیک و رنگ آمیزی بهمراه تعمیرات... 1399/11/20 1399/11/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لایروبی، رنگ آمیزی و اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن 1016 و 1018 1399/11/19 1399/11/23
صفحه 1 از 47