مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابل های خطوط انتقال برق کشور 1397/12/23 1397/12/28
خرید کابل های خطوط انتقال برق 1397/12/23 1397/12/28
استعلام خرید 10000 مترکابل سه فاز 6*4 1397/12/22 1397/12/22
کابل خود نگهدار آلومینیوم 16+ 25+ 25+ 35* 3- کابل خود نگهدار 16+ 16+ 35+ 50* 3 - کابل 6+ 6*1- مقدار... 1397/12/21 1397/12/28
خرید کابل خود نگهدار آلومینیوم 16+ 25+ 25+ 35* 3 و کابل خود نگهدار 16+ 16+ 35+ 50* 3 و کابل 6+ 6*1 و... 1397/12/20 1397/12/28
تعویض سیم با کابل خودنگهدار به روش خط گرم و تعویض، مرمت و قالبگیری تیرهای فرسوده 1397/12/19 1397/12/28
واگذاری عملیات تامین تجهیزات و اصلاح و بهینه سازی خطوط انتقال 1397/12/18 1397/12/26
تعویض سیم با کابل خودنگهدار به روش خط گرم و تعویض، مرمت و قالبگیری تیرهای فرسوده در حوزه عمل 1397/12/18 1397/12/28
کابل قدرت 1397/12/15 1397/12/22
خرید قسمتی از کابل های ضعیف ضد حریق بدون هالوژن 1397/12/15 1397/12/26
صفحه 1 از 1376