مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابل خودنگهداری فشار ضعیف 4*70 و 4*50 1398/06/24 1398/06/27
خرید تجهیزات الکتریکی شامل ترانسفورماتور, تابلو برق فشار متوسط و کابل فشار ضعیف به همراه عملیات نصب... 1398/06/24 1398/06/30
خرید 150 کیلومتر کابل برق پروژه ATC 1398/06/23 1398/06/30
خرید تجهیزات الکتریکی شامل ترانسفورماتور, تابلو برق فشار متوسط و کابل فشار ضعیف به همراه عملیات نصب... 1398/06/23 1398/06/30
خرید 150 کیلومتر کابل برق پروژه ATC 1398/06/23 1398/06/30
خرید 1670 کیلومتر کابل خودنگهدار 1398/06/21 1398/06/30
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات -انواع تابلو توزیع- انواع تیر سیمانی - سیم آلومینیوم 1398/06/21 1398/06/27
خرید یکصد و ده هزار متر کابل خودنگهدار 5 رشته نمره 70 1398/06/20 1398/06/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل جهت پروژه پست 63 کیلوولت طلوع (9816) 1398/06/20 1398/06/23
خرید انواع کابل پرتور دور فشار ضعیف 1398/06/17 1398/06/25
صفحه 1 از 1433