مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کف فرش بتنی پرسی - اصلاح هندسی معابر شهری و رفع نقاط حادثه خیز - خرید رنگ ترافیکی مسیر دوچرخه 1400/09/11 1400/09/11
مناقصه خرید کف فرش بتنی پرسی - اصلاح هندسی معابر شهری و رفع نقاط حادثه خیز - خرید رنگ ترافیکی مسیر دوچرخه 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی ممتد و متناوب با رنگ سرد ترافیکی 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ ترافیکی مسیر دوچرخه 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه خرید رنگ سرد ترافیکی 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی آکریلیک مورد نیاز راه های مرکز و شمال حوزه استحفاظی استان 1400/09/07 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی دو جزئی و عابر پیاده و علائم نوشتاری و افقی و رنگ آمیزی سرعتکاه های معابر ضلع جنوبی چایکنار 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ ترافیکی اکریلیک و روغنی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی سرد محور راهها 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی -گلاسپید و حلال جهت خط کشی راههای استان 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام ایمنی ترافیکی ( تجدید مناقصه) 1400/08/28 1400/09/04
مناقصه پیسوله رنگ پاش 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه رنگ سرد ترافیکی،روغنی و دو جزئی همراه گلاسبید و تینر مخصوص 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه خریداری مواد ممانعت خوردگی و بایوساید 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رنگ سر ترافیکی - تینر و پودر شیشه (گلاسیبد) 1400/08/26 1400/08/26
مناقصه تکمیل و بهسازی راه روستایی - احداث راه روستایی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رنگ سرد ترافیکی، تینر و پودر شیشه (گلاسپید) 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه تامین متریال رنگ 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی ساختمان دوطبقه کشیک و رنگ آمیزی راه پله نیروگاه امیرکبیر 1400/08/24 1400/09/01
صفحه 1 از 161