مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید آبرسانی خمیس آباد کنگاور 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیرسازی و فنس کشی و چمن مصنوعی شهر ریز (شهرستان جم) 1398/10/19 1398/10/21
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی - احداث چمن مصنوعی - احداث زیرسازی و فن کشی و چمن مصنوعی شهر - احداث ز... 1398/10/17 1398/10/21
عملیات اجرایی سایت مخازن 50 مترمکعبی ،چاله پمپاژ و دیوارکشی و فنس کشی سایت ها 1398/10/17 1398/10/22
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی - احداث چمن مصنوعی - احداث زیرسازی و فن کشی و چمن مصنوعی - احداث زمین... 1398/10/16 1398/10/21
عملیات اجرایی سایت مخازن 50 مترمکعبی ،چاله پمپاژ و دیوارکشی و فنس کشی 1398/10/16 1398/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری و فنس کشی مجموعه محمله ( مز و آشنا ) شهرستان... 1398/10/14 1398/10/17
عملیات فنس کشی و ابنیه بخشی از تاسیسات چاه های آب شرب 1398/10/11 1398/10/22
عملیات فنس کشی و ابنیه بخشی از تاسیسات چاه های آب شرب 1398/10/10 1398/10/22
- بهسازی یک دهنه چشمه، احداث ساختمان موتورخانه 28.5 مترمربعی ،لوله گذاری 1.4کیلومتر و حوضچه شیرآلات... 1398/10/08 1398/10/14
صفحه 1 از 198