مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جدول گذاری و لکه گیری آسفالت در ناحیه صنعتی - احداث فونداسیون منبع هوایی و . حمل و نصب منبع در شهرک... 1399/09/03 1399/09/05
بکارگیری پیمانکار جهت دیوارکشی و فس کشی ضلع جنوبی دیوار فرودگاه 1399/09/02 1399/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی دور منبع و اصلاح ساختمان چاه آب در ناحیه صنعتی زرنق هریس - غیر عمرا... 1399/08/27 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی در ناحیه صنعتی اسپیران و کوزه کنان - نوبت سوم- غیر عمرانی 1399/08/27 1399/09/05
واگذاری احداث دیوار حصار مابین پارکینگ و انبار 1399/08/26 1399/09/01
فنس و آهن آلات 1399/08/25 1399/09/05
دیوار و فنس کشی ضلع جنوبی فرودگاه 1399/08/25 1399/09/01
بکارگیری پیمانکار جهت دیوارکشی و فس کشی ضلع جنوبی دیوار فرودگاه 1399/08/25 1399/09/01
واگذاری احداث دیوار حصار مابین پارکینگ و انبار 1399/08/25 1399/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای استثنایی 3 کلاسه شفا قلعه گک تربت جام 1399/08/27
صفحه 1 از 230