مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه احداث منبع بتنی زمینی 1000 متر مکعبی و شبکه توزیع آب و فنس کشی 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی زمین چمن مصنوعی 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل مخزن 500 متر مکعبی و چاهک پمپاژ و فنس کشی اطراف 1400/01/17
مناقصه اجرای فونداسیون دکل ، Outdor ، فنس ، خرید و اجرای گراند ، نصب دکل و اجرای TI (تعداد 20 سایت) در سطح استان 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فونداسیون دکل، outdor ، فنس، خرید و اجرای گراند، نصب دکل و اجرای TI (تعداد 20 سایت) 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های (خرید و حمل آسفالت توپکا ـ اجرای فنس اطراف حوضچه های شهرک ...) 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فنس و سیم خاردار 1400/01/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فنس اطراف حوضچه های شهرک صنعتی رنگسازان 1399/12/25 1400/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار کشی منبع آب در ناحیه صنعتی کرنگاه اهر-نوبت سوم- طرح غیر عمرانی 1399/12/24 1400/01/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تکمیلی آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر به روش PC 1399/12/27
مناقصه فنس کشی محوطه دریاچه 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور - - انتخاب پیمانکار احداث ساختمان، محوطه و سکوی دور ساختمان و حصارکشی انبار گمرک 1399/12/19 1399/12/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان، محوطه و سکوی دور ساختمان و حصار کشی انبار گمرک پارسیان" 1399/12/23
مناقصه رنگ آمیزی 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های اداره 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی و اجرای فنس مخزن روستا جهت آبرسانی به مجتمع 1399/12/18 1399/12/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای : فنس کشی ومحوطه سازی 1399/12/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی محوطه دریاچه سد مخزنی تازه کند 1399/12/28
صفحه 1 از 124