مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع 1398/11/23 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 45 دستگاه ویدئو پرژکتور با پرده و 45 دستگاه پرینتر 1398/11/23 1398/11/27
خرید ویدئووال فیلیپس به همراه تجهیزات مربوطه جهت اتاق مانیتورینگ 1398/11/23 1398/11/26
واگذاری سامانه ثبت تخلف کنترل سرعت، شامل خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی (به تعداد سه سامانه) 1398/11/21 1398/11/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل و بروز رسانی سالن جلسات بندر گلمانخانه 1398/11/21 1398/11/27
فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع 1398/11/21 1398/11/26
اجرای پروژه فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع جنت آباد شهرستان اسداباد 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتع چنار علیا شهرستان اسدآباد 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع النجه گنجه شهرستان اسدآباد 1398/11/21 1398/11/26
صفحه 1 از 1425