مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه دوربین مداربسته 1399/09/08
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری برق 1399/09/05 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تهیه ساخت اجرا نصب و راه اندازی کامل 28 سامانه نظارت تصویری در محل ا... 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای طرح سامانه نظارتی (دوربین مدار بسته) در سطح... 1399/09/03 1399/09/10
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری برق 1399/09/03 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری برق شهرستانهای ملکشاهی، آبدانان، بد... 1399/09/08
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری برق 1399/09/02 1399/09/08
ایمن سازی و هوشمند سازی تونل ـ عملیات اجرایی روکش آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ) ـ عملیات اجرایی روکش... 1399/08/28 1399/09/05
خرید تجهیزات Video Wall و اجرای خدمات نصب آن در مرکز مخابراتی 1399/08/28 1399/09/02
واگذاری اجرای سیستم دوربین مدار بسته شعب 1399/08/27 1399/09/08
صفحه 1 از 1561