مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات بازسازی 5 دستگاه فیلتر تحت فشار تصفیه خانه آب 1398/11/30 1398/12/01
تهیه کلیه مواد اولیه ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی 4 دستگاه فیلتر تحت فشار با کلیه متعلقات تصفیه خ... 1398/11/29 1398/11/30
خرید، نصب و راه اندازی 9 دستگاه فیلتر تحت فشار تصفیه خانه آب 1398/11/29 1398/11/30
واگذاری عملیات بازسازی 5 دستگاه فیلتر تحت فشار تصفیه خانه آب 1398/11/28 1398/12/01
عملیات بازسازی 5 دستگاه فیلتر تحت فشار تصفیه خانه آب 1398/11/28 1398/12/01
خرید ، نصب و راه اندازی 9 دستگاه فیلتر تحت فشار تصفیه خانه آب 1398/11/27 1398/11/30
تهیه کلیه مواد اولیه ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی 4 دستگاه فیلتر تحت فشار با کلیه متعلقات تصفیه خ... 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه کلیه مواد اولیه ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی 4 دستگاه فیلتر تحت فشا... 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی 9 دستگاه فیلتر تحت فشار تصفیه خانه آب علی ابن مهزیار... 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه یک دستگاه بگ فیلتر کارخانه آسفالت 1398/11/20 1398/11/28
صفحه 1 از 357