مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید فیلتر کیسه ای هواسازهای سیستم HVAC برای ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی به اندازه های مختلف 1399/09/05 1399/09/10
خرید فیلتر گاز خشک 1399/09/03 1399/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه خرید فیلتر گاز خشک شماره تقاضای 3029890047 ( تجدید مناقصه ) 1399/09/09
خرید یک عدد Support Grid Assembly برای فیلتر کربنی 1399/09/02 1399/09/05
خرید فیلتر گاز خشک 1399/09/02 1399/09/09
خرید فیلتر گاز خشک 1399/09/02 1399/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 126 عدد فیلترهای هوا AIR INTAHE واحدهای H25 نیروگاه گازی اسلام آباد 1399/09/06
خرید 12 عدد Filter Strainer for Booster Pumps 1399/08/29 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1080 عدد (یک ست) فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی GE-F9 ن... 1399/08/28 1399/09/02
خرید ۱۰۸۰ عدد یک ست فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی GEF9 1399/08/28 1399/09/02
صفحه 1 از 405