مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
توسعه طرح جامع کنترل کیفی آلودگی های ناشی از منابع متحرک آلودگی هوا نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و ا... 1398/08/14 1398/08/28
Supply Covering Fitter/Welder Tool Kits 1398/08/09 رجوع به آگهی
خرید تابلوهای فرایندی برق و کنترل ساختمان شیمیایی و فیلتراسیون تصفیه خانه آب شرب 1398/08/09 رجوع به آگهی
WATER PURIFICATION SYSTEM 1398/08/08 رجوع به آگهی
طراحی، تهیه و تامین و نصب فیلترهای خودشوینده آب ثانویه، آب سافت و آب اولیه ماشین ریخته گری 1398/08/08 1398/08/29
طراحی ، تهیه و تامین و نصب فیلترهای خودشوینده آب ثانویه ، آب سافت و آب اولیه ماشین ریخته گری 1398/08/08 رجوع به آگهی
تامین (PART FOR CATERPILLAR EQUIPMENT FILTER ELEMENTS) 1398/08/06 1398/08/27
خرید دو عدد مخزن پیش ساخته 1000 مترمکعبی -خرید و حمل و نصب و راه اندازی پکیج تلمبه خانه -خرید لوله پ... 1398/08/04 رجوع به آگهی
خرید دو عدد مخزن پیش ساخته 1000 مترمکعبی شامل هزینه های خرید و حمل و اجرا و وارد مدار نمودن(مربوط به... 1398/08/02 رجوع به آگهی
GTC Filter Bags replacement services 1398/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 337