مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نصب تجهیزات دوربین 1400/01/30 1400/01/29
مناقصه اجرای روشنایی در مقاطع 1400/01/31
مناقصه تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری و پلاک خوان و متعلقات مربوطه مورد نیاز و همچنین اجرای پروژه پایش تصویر 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه تأمین دوربین­ های مدار بسته و تجهیزات آن ها 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه 1400/01/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه لوازم نصب و راه اندازی طرح حفاظت هوشمند نواحی 1400/01/25
مناقصه خرید دوربین مدار بسته ای پی داهوا 1400/01/21 1400/01/31
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی، اموزش و گارانتی سیستم ذخیره سازی و شبکه سیستم نظارت تصویری دوربین های مدار بسته در محل کارفرما 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت طراحی، خرید، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی سیستم ذخیره سازی و شبکه سیستم نظارت تصویری دوربین های مدار بسته 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه دوربین های مدار بسته اداره کل 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوبین های مدار بسته 1400/01/24
مناقصه تهیه تجهیزات ،مصالح و نصب و راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس اتاق جلسات 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای 1400/01/25
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ۷۷ دستگاه دوربین ثابت و ۱۵ دستگاه دوربین متحرک به انضمام کلیه ملحقات جانبی و لوازم ذخیره سازی 1400/01/18 1400/01/29
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک پروژه سد مخزنی 1400/01/16 1400/01/25
مناقصه تهیه و نصب علائم و تجهیزات پایش تصویری و ترافیکی 1400/01/17 1400/01/24
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک پروژه سد مخزنی 1400/01/16 1400/01/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دوربینهای مداربسته 1400/01/28
صفحه 1 از 410