مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کاغذ سفید تحریر مرغوب 70 و 80 گرمی شیت و رول به مقدار حدوداً 137 تن 1398/11/21 1398/11/27
تجدید مناقصه خرید انواع پاکت پستی پنجره دار و متالایز 1398/11/20 1398/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید انواع کاغذ سفید تحریر مرغوب 70 و 80 گرمی شیت و رول به مقد... 1398/11/20 1398/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تولید محتوا_ انتشارو توزیع دوهفته نامه نشریه شهراب 1398/11/20 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تولید 193 برنامه تلویزیونی به شرح پیوست 1398/11/19 1398/11/23
اصلاحیه مناقصه های : خرید 1000 عدد مهر ضد جعل - خرید 17 قلم قطعات و مواد اولیه ارتوپدی فنی - خرید 4... 1398/11/19 1398/11/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1000 عدد مهر اداری ضد جعل 1398/11/17 1398/11/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه امور خدمات چاپ، تکثیر، اسکن و صحافی « هما » 1398/11/16 1398/11/26
و ارائه خدمات تکثیر، چاپ، اسکن و صحافی مورد نیاز 1398/11/16 1398/11/26
امور خدماتی و پشتیبانی 1398/11/15 1398/11/19
صفحه 1 از 1021