مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Multimedia Services 1398/05/19 1398/05/27
Producing video, photos and stories 1398/05/16 1398/05/27
Aviation Group promotional videos 1398/05/12 1398/05/16
Media firm to develop video documentary and photographic documentation on ‘Participatory Poverty Map... 1398/05/10 1398/05/29
Hiring a firm for Development of Public Outreach theme song 1398/05/03 1398/05/16
فراخوان شناسایی و همکار با پیمانکاران فعال ، توانمند و ایده پرداز در زمینه آموزش و مشارکت شهروندان -... 1398/04/27 رجوع به آگهی
Production of Video Documentaries 1398/04/26 1398/05/09
Creation of e-learning online platform for MSMEs, with entrepreneurship development video courses 1398/04/26 1398/05/01
PRODUCTION OF A DELEGATE EXPERINCE AUDIO VISUAL-TVC 1398/04/26 1398/05/08
CONSULTANCY SERVICE FOR PRODUCTION AND AIRING OF HIV AND AIDS THEMED TV INFOMERCIALS TARGETTING DIFF... 1398/04/18 1398/04/31
صفحه 1 از 38