مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت فیلم مستند داستانی با موضوع به ساخت آموزشی - ترویجی مراحل حفاظت و بازس... 1399/04/19 1399/04/23
مستند نگاری بناهای بافت تاریخی شهر 1399/04/03 رجوع به آگهی
Photographer & Videographer 1399/03/24 رجوع به آگهی
Additional Works at VariousOperational Units of Tourism Board 1399/03/24 رجوع به آگهی
ساخت یک فیلم مستند آموزشی - ترویجی در خصوص مراحل تکثیر و پرورش تاسماهیان 1399/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت فیلم مستند داستانی با موضوع ساخت یک فیلم آموزشی - ترویجی در خصوص مراحل... 1399/03/21 1399/03/24
Implementing the new theme in all marketing Collaterals 1399/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت فیلم مستند داستانی با موضوع به ساخت یک فیلم آموزشی – ترویجی در خصوص مر... 1399/03/01 1399/03/03
Supply and delivery of general stationary and other consumables , supply and fitting assorted office... 1399/03/01 رجوع به آگهی
ساخت یک فیلم مستند آموزشی - ترویجی در خصوص مراحل تکثیر و پرورش تاسماهیان 1399/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 45