مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات فضای سبز شهرداری 1397/10/27 1397/10/29
واگذاری امور خدمات, پذیرایی, دبیرخانه, نظافت-امور فضای سبز 1397/10/26 1397/10/30
واگذاری پروژه بهسازی پارک و پروژه ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز 1397/10/26 1397/10/29
اجرای کمربند حفاظتی - نهالکاری و آبیاری و مراقبت و نگهداری توسعه طرح جنگلکاری 1397/10/25 1397/10/26
بهسازی پارک 1397/10/23 1397/10/06
انتخاب پیمانکار جهت جمع آوری و کاشت، مجدد چمن طبیعی زمین فوتبال خود 1397/10/24 1397/10/30
واگذاری پروژه بهسازی پارک و پروژه ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز 1397/10/24 1397/10/29
اجرای پروژه تکمیل معابر اماده سازی و محوطه سازی معابر باقیمانده از اولویت اول - اجرای پروژه بوستان 1397/10/24 1397/10/29
نهال کاری و آبیاری و مراقبت 24 هکتار (جنگل کاری حاشیه جاده ) 1397/10/23 1397/10/24
سابگرید سازی توسعه ناحیه صنعتی و شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی 1397/10/23 1397/10/30
صفحه 1 از 4494