مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی 1397/12/28 1397/12/28
واگذاری کلیه خدمات کارشناسان فنی، مالی و ادار (فام) ، خدمات عمومی، تلفخانه و فضای سبز ستاد و امورها 1397/12/23 1397/12/27
واگذاری فضای سبز مرکزی دانشگاه و دانشکده پرستاری 1397/12/23 1397/12/28
واگذاری انجام خدمات نگهداری و باز پیرائی فضای سبز 1397/12/23 1398/01/03
احداث سایت گردشگری( محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمانهای پروژه، و...) 1397/12/23 1397/12/28
عملیات مراقبت و نگهداری پارک 75 هکتار 1397/12/22 1397/12/27
اصلاح و بهسازی محوطه امامزاده - احداث بوستان - بهسازی و ساماندهی بوستان و... 1397/12/22 1397/12/28
واگذاری انجام خدمات نگهداری و باز پیرائی فضای سبز 1397/12/22 1398/01/03
واگذاری تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری فضای سبز 1397/12/22 1397/12/28
انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1397/12/22 1398/01/03
صفحه 1 از 4609