مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات بهسازی و تعریض - تهیه، حمل و نصب و حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) 1398/06/27 1398/06/30
- عملیات بهسازی و تعریض قطعه دوم کمربندی و تهیه ، حمل و نصب حفاظ بتنی مفصلی (نیروجرسی) 4 و 6 متری 1398/06/26 1398/06/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، حمل و نصب حفاظ بتنی مفصلی(نیوجرسی) 3 و 6 متری راههای حوزه استحفاظی 1398/06/26 1398/06/30
خرید پایه بتنی 9/400 1398/06/24 1398/06/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای رضوانیه،قطعات بتنی و ترافیک ، کشتارگاه و کارخانجات 1398/06/24 1398/06/26
واگذاری خدمات شهری به صورت حجمی ( نگهبانی ، نظارت کنترل، تخلفات ساختمانی - نقلیه، عمرانی، فضای سبز و... 1398/06/23 1398/06/26
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات -انواع تابلو توزیع- انواع تیر سیمانی - سیم آلومینیوم 1398/06/21 1398/06/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار پیش ساخته سد چم آسمان 1398/06/17 1398/06/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل روسازی بتنی عوارضی 1398/06/17 1398/06/25
خرید و حمل و باراندازی و نصب دیوارهای پیش ساخته بتنی - خرید کنترلر هوشمند چراغهای راهنمایی - اقلام... 1398/06/17 1398/06/21
صفحه 1 از 722