مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پکیج چراغ 1400/01/30 1400/01/22
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/31
مناقصه باکس بتنی 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت بتونی 1400/01/31
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کف فرش بتنی ترافیکی 1400/01/30
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه انجام امور تولید نیوجرسی محور 1400/01/24 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیوار حائل بتن مسلح ترانشه ریزشی 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه تکمیل دیوار حائل بتن مسلح ترانشه ریزشی 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خرید لامپ LED و خرید دژنکتور هوایی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید بنتونیت پایه سدیمی 1400/01/22 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل بتنی شهر 1400/01/26
مناقصه تکمیل پل بتنی شهر 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه پروژه بتن ریزی (RCCP) معابر شهری 1400/01/25
مناقصه پروژه اجرای دیوار بتنی پیش ساخته فرودگاه 1400/01/18 1400/01/24
مناقصه خرید دال بتنی 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه خرید جدول سیمانی و خرید سنگ فرش 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه خرید بلوک و لوله سیمانی 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه پروژه اجرای دیوار بتنی پیش ساخته فرودگاه 1400/01/18 1400/01/24
صفحه 1 از 545