مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای دستمزدی اسکلت بتنی و سقف ساختمان پروژه ۴۰ واحدی 1399/09/13 1399/09/13
اجرای دستمزدی اسکلت بتنی و سقف ساختمان 1399/09/13 1399/09/13
خرید سیم آلومینیوم - تیر سیمانی - برق رسانی به روستاها 1399/09/10 1399/09/12
احداث پل عابر پیاده-خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته 1399/09/08 1399/09/10
خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب، فیوز و ترمینال خروجی 1399/09/06 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی 1399/09/11
تهیه، حمل و نصب و اجرای نیوجرسی بلوک مفصل دار جاده قدیم 1399/09/05 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث وتکمیل پارک ورودی 1399/09/05 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه خاکپور 2 گناباد 1399/09/12
تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی در محورها 1399/09/05 1399/09/10
صفحه 1 از 980