مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایمن سازی و آسفالت محور - تهیه و نصب جداول بتنی رفوژ میانی راه های استان با اولویت محورهای اربعین 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه خرید 130 اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه تهیه و نصب جداول بتنی رفوژ میانی راههای استان با اولویت محورهای اربعین 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه خرید پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف - انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات AB - انواع تابلو عمومی توزیع برق بارانی 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 130 اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف( اصلاح و بهینه روستایی 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه احداث اسکلت بتنی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه عملیات احداث مخزن 100متر مکعبی بتنی زمینی و احداث اتاقک تاسیسات سه راهی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه تهیه و نصب جداول بتنی رفوژ میانی راههای استان 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه خرید انواع تابلو توزیع - خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف - خرید کنتور تکفاز فهام 2 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی در پروژه های طرح اقدام ملی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی (نیو جرسی بتنی مفصل لولایی) 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه تهیه حفاظ بتنی بلوک مفصلی(نیوجرسی مفصلی) 1400/09/01 1400/09/08
مناقصه اجرای خاکبرداری، زیرسازی، بتن غلتکی و آسفالت بلوار 1400/09/01 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقا و پشتیبانی و نگهداری سامانه توزین در حال حرکت 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ جداکننده ترافیکی(نیوجرسی) 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت-تکمیل راه روستایی 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه زنگ زدایی و رنگ آمیزی پایه ها (شمع ها) 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی محور - تهیه و حمل لوله بتن مسلح 1000mm محور 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه احداث دیواره سیل بند بتنی پیته رود 700 متر 1400/08/30 1400/09/07
صفحه 1 از 666