مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه سازمان 1400/09/04 1400/08/29
مناقصه طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه سازمان 1400/09/02 1400/08/29
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده دندانپزشکی- تامین خودروی سواری شبکه بهداشت و درمان 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه امور حمل و نقل مجموعه 1400/09/01 1400/09/02
مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستادی و امورهای اجرائی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حمل و نقل ستاد دانشگاه 1400/09/01 1400/09/02
مناقصه تامین ماشین آلات و وسائط نقلیه سنگین 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه انجام خدمات خودرویی ( مدیریت منابع انسانی ) 1400/08/30 1400/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری پسماند و رفت و روب سطح روستا 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل ونقل درون وبرون شهری (نقلیه) 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه خدمات حمل ونقل درون وبرون شهری - نقلیه سواری 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه خرید خدمت سرویس آمد و رفت کارکنان 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه خرید خدمت سرویس آمد و رفت کارکنان 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری با راننده 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه واگذاری تامین خودروهای استیجاری با راننده 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تأمین خدمات خودروهای استیجاری با راننده منطقه 7 عملیات انتقال گاز 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل 1400/08/26 1400/08/30
صفحه 1 از 2328