مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات خودرویی 1400/01/29 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدماتی ،تاسیساتی وخودروهای استیجاری 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی .نگهبانی رانندگی 1400/01/28
مناقصه تامین خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه تأمین ماشین آلات سبک و سنگین خود را در پروژه 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات حمل و نقل 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب کارکنان 1400/01/28
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب کارکنان 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه-حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس ایاب و ذهاب 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروهای حجمی و شرکتی به شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت 1400/01/24 1400/01/24
مناقصه تامین خودرو برای انجام عملیات سرویس دهی مأموریتها 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه تأمین و اجاره دستگاه خودرو با راننده 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز اداره 1400/01/25
مناقصه خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین خودرو برای انجام عملیات سرویس دهی مأموریتهای شرکت خدمات هوایی پیام 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل و ماموریت های درون و بیرون شهری کارکنان و پرسنل شبکه بهداشت و درمان 1400/01/25
مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت ۱۳۲ دستگاه وانت تک و دوکابین کمکدار و بدون کمک ۱۲، 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه واگذاری کرایه سرویس های اداری امور مالیاتی 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه تامین خودرو برای انجام عملیات سرویس دهی مأموریتهای شرکت 1400/01/22 1400/01/28
صفحه 1 از 2099