مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب دکه فلزی بعنوان محل ارائه خدمات تاکسی تلفنی (بصورت ماهانه) 1398/11/26 1398/11/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام سرویسهای عملیات فنی درون شهری و برون شهری «اداره کل دامپزشکی خراسان ر... 1398/11/26 1398/11/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری تامین خودرو برای انجام عملیات سرویس دهی م... 1398/11/24 1398/11/29
انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان 1398/11/24 1398/11/26
انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان 1398/11/24 1398/11/26
ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت ایستگاه 1398/11/23 1398/11/23
واگذاری حمل و نقل 1398/11/23 1398/11/26
انجام خدمات دفتری، حمل و نقل نظافت اماکن ساختمانها و مامور سرا پست های برق حفظ و نگهداری فضای سبز حف... 1398/11/21 1398/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان 1398/11/21 1398/11/26
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره :98.116انجام خدمات دفتری ،حمل ونقل ،نظافت اماکن ساختمانها وم... 1398/11/21 1398/11/27
صفحه 1 از 3503