مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای وانت تک کابین و دوکابین 8 و 12 و 16 و 24 ساعته 1398/02/02 1398/02/02
انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای دوکابین, ریچ و سوزوکی ویتارا 1398/02/02 1398/02/02
واگذاری خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب 1398/01/29 1398/02/03
خدمات خودرویی وایاب و ذهاب به تعداد 27 دستگاه خودروی (سواری، وانت سواری) همراه با راننده 1398/01/28 1398/02/03
خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب 1398/01/28 1398/02/03
واگذاری تامین خودروهای استیجاری 1398/01/28 1398/01/31
امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری در دانشکده های مستقر در مجتمع دانشگاه و نگهدا... 1398/01/28 1398/02/01
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - امور نقلیه 1398/01/28 1398/02/01
تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیتهای اتفاقات و عملیات، پاسخگویی 121، خط گرم و سرویس و... 1398/01/28 1398/02/02
خرید خدمات حمل و نقل 1398/01/28 1398/02/02
صفحه 1 از 3256