مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خودروی سواری معاونت درمان 1398/08/30 1398/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری جهت انجام خدمات در پروژه های شرکت گاز مازندران 1398/08/29 1398/08/29
واگذاری سرویس حمل و نقل (اتوبوس داخل شهر 1550 عدد - مینی بوس داخل شهر 1450 عدد ) 1398/08/28 1398/08/26
واگذاری خدمات خودروی سواری آژانس 1398/08/27 1398/08/28
واگذاری اجاره مکان آژانس بیمارستان 1398/08/27 1398/08/28
واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب درون و برون شهری 1398/08/26 1398/08/29
اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده 1398/08/26 1398/08/27
خدمات خودرویی امور انتقال 1398/08/26 1398/08/27
مناقصه خودرو 1398/08/25 1398/08/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی هت انجام سرویس های اداری و خدمات برون شهری... 1398/08/25 1398/08/27
صفحه 1 از 3370