مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تعدادی خودرو استیجاری 1387/05/19 1387/06/04
واگذاری بخشی از سرویس اداری 1387/05/20 1387/06/09
اجاره 6 دستگاه خودروی سواری 1387/05/19 1387/06/04
اقدام به تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1387/05/19 1387/05/23
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان 1387/05/17 1387/06/03
واگذاری انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارمندی 1387/05/19 1387/06/03
واگذاری اجرای پروژه خودروهای استیجاری 1387/05/19 1387/06/12
واگذاری ایاب و ذهاب کارکانان 1387/05/19 1387/06/03
واگذاری منافع خدمات تاکسی سرویس واقع در هتل 1387/05/19 1387/06/03
واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویی 1387/05/17 1387/06/01
صفحه 2979 از 3103