مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فیوژن 1400/01/30 1400/01/29
مناقصه خرید رایانه 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خرید چهار دستگاه سرور 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه سرور مرکزی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رایانه 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید رایانه 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه ارتقای SNG با قابلیت HD 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نرم افزار لازم جهت شبکه 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات دستگاه ذخیره ساز 1400/01/25
مناقصه انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها خدمات اپراتوری دستگاههای کامپیوتری و خدمات حمل و جابجایی تجهیزات رایانه ای 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات سرور شبکه server & storage 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات شبکه 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه انجام خدمات اپراتوری های اداره بهره برداری 1400/01/23 1400/01/23
مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر 1400/01/28
مناقصه منبع تغذیه - کیس - کارت حافظه 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه واگذاری خدمات امور فنی و سامانه 131 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری آسانسور، تاسیسات، سیستم های ارتباطی و پاسخگویی به تماس های تلفنی 1400/01/23 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات، تابلوهای کنترلی و نصب دکل های ایستگاه های منطقه 1400/01/23 1400/01/25
صفحه 1 از 3425