مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تجهیزات پرتابل خبری دفاتر بین الملل 1398/06/23 1398/06/27
واگذاری امو ر خدمات مربوط به ارائه خدمات نظارت و پشتیبانی زیر ساختهای it 1398/06/23 1398/06/24
خرید تجهیزات pseries و دیسک های vsp 1398/06/23 1398/06/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس... 1398/06/20 1398/06/27
خرید تگ و خدمات نصب؛ آموزش و خدمات پس از فروش 1398/06/20 1398/06/27
Applaud Technical Support Agreement Renewal 1398/06/20 1398/06/20
Supply Touch screen with interactive stand 1398/06/20 1398/06/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس... 1398/06/17 1398/06/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس... 1398/06/17 1398/06/27
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان 1398/06/17 1398/06/27
صفحه 2 از 5372