مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات ممیزی املاک و مستحدثاث واقع در محدوده قانونی 1398/11/27 1398/11/26
خرید خدمات بررسی، جداسازی، پاکسازی و اسکن پرونده های جاری و راکد مدارک پزشکی 1398/11/27 1398/11/27
اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان 1398/11/26 1398/11/29
خرید خدمات مشاوره تحلیل، طراحی، تولید، پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری اجاره پروازها 1398/11/26 1398/11/29
اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان 1398/11/24 1398/11/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی،جداسازی،پاکسازی و اسکن پرونده های جاری و راکد مدارک پزشکی 1398/11/23 1398/11/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان 1398/11/23 1398/11/29
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات بروز رسانی آرشیو اطلاعات سایت های VTS بنادر و جزایر 1398/11/23 1398/11/23
واگذاری سامانه ثبت تخلف کنترل سرعت، شامل خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی (به تعداد سه سامانه) 1398/11/21 1398/11/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام اسکن پرونده بالینی بیماران مرکزآموزشی درمانی طالقانی 1398/11/21 1398/11/24
صفحه 1 از 1244