مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انفورماتیک بیمارستان روزبه 1399/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام امور خدمات اسکن و تهیه نسخه الکترونیک پروند... 1399/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید سامانه مدیریت پروژه طرح های عم... 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان 1399/09/05
اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان 1399/09/02 1399/09/05
واگذاری پروژه های (ایمن سازی و هوشمند سازی تونل ـ مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت حفاظتی (میکروسرفی... 1399/09/01 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای - ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی به همراه داده آمایی اوراق پرونده های ثبتی شه... 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نرم افزار آنتی ویروس 1399/09/01 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام داده آمایی جریان ثبتی مکان محور پلاکهای ثبتی استان 1399/09/05
اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان 1399/09/01 1399/09/05
صفحه 1 از 1474