مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تجهیزات و راه اندازی فایروال برنامه های کاربردی 1398/10/22 1398/10/25
طرح پژوهشی پیاده سازی و مطالعات تفصیلی ITS در حوزه خدمات اتوبوسرانی 1398/10/22 1398/10/30
طرح پژوهشی طرح افزایش استفاده شهروندان از خدمات هوشمند سازمان اتوبوسرانی 1398/10/22 1398/10/30
طرح پژوهشی طرح شناسایی ، مستندسازی ، انتشار و توسعه دانش طرح جامع و طرح های تفصیلی 1398/10/22 1398/10/25
طرح پژوهشی شناسایی، مستندسازی ، ذخیره ، انتشار و توسعه دانش طرح های خلاقانه و نوآورانه 1398/10/22 1398/10/22
طرح پژوهشی طراحی و تدوین نظام نگهداری و تعمیرات شهرداری 1398/10/22 1398/10/24
خرید تجهیزات CLOUD 1398/10/21 1398/10/25
تامین تجهیزات و راه اندازی فایروال برنامه های کاربردی 1398/10/21 1398/10/25
طرح پژوهشی تلفیقی و ترکیب، انتشار و توسعه دانش مطالعات در حوزه مدیریت شهری 1398/10/21 1398/10/24
واگذاری سامانه چت بات به همراه خدمات پشتیبانی و نگهداری آن 1398/10/19 1398/10/28
صفحه 2 از 1217