مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین MORPHOLINE ماده شیمیایی- STUD BOLT & NUTS- خشک کننده هوا 1400/09/06 1400/09/06
مناقصه تامین FISHER CONTROLS AIR FILTER REGULATORS 1400/08/28 1400/09/02
مناقصه تعمیرات سطح B پنج دستگاه کمپرسور گاز نیوینیون PL802 تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه تعمیرات اساسی پاور توربین کوپربسمر گاز مایع 900 پاور کلارک تزریق گاز و پاور توربین GEC تقویت فشار 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه خرید خشک کننده هوا 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه تعمیرات سطح B پنج دستگاه کمپرسور گاز نیوینیون PL802 تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه تعمیرات سطح B پنج دستگاه کمپرسور گاز 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه تعمیرات اساسی کمپرسور 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه خدمات نگهداری سیستم خاموش کننده ها دستگاههای تنفسی هوای فشرده 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه تعمیرات اساسی ۴ دستگاه کمپرسور هوای اینگرسولرند واحد تقویت فشار گاز 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی 2 دستگاه کمپرسور هوای نیومن اسر واحد تقویت فشار گاز 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات سطح b پنج دستگاه کمپرسور گاز نیوپنیون مدل pcl 802 1400/08/25 1400/09/03
مناقصه قطعات ایرکاندیشن کریر و کمپرسور هوا 1400/08/25 1400/09/03
مناقصه تهیه و تحویل یک ست دیافراگم 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه COOPER-BESSEMER''CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای مناقصه :FP/17-00/111 AIR COMPRESSOR 1400/08/24 1400/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی کمپرسور هوای broom wade(sc350) مستقر در واحد گاز و گاز مایع 400 1400/08/24 1400/09/01
مناقصه Air compressor 1400/08/22 1400/09/03
مناقصه AIR COMPRESSOR 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه خرید BULL GEAR کمپرسور BAC 1400/08/20 1400/09/06
صفحه 1 از 431